About us

De cycloon Nargis

In mei 2008 bracht Frank Dirks een bezoek aan Myanmar (Birma). Zijn doel was om het land te verkennen en vakantie te houden. Dat pakte echter anders geheel uit. Een week voordat Frank arriveerde, was de cycloon Nargis over de deltaregio in het zuiden geraasd. De storm en de daarmee gepaard gaande vloedgolven hadden één miljoen dakloos gemaakt. Honderdduizend mensen waren verdronken en tienduizenden kinderen hadden één of beide ouders verloren.

Frank ontmoette in de hoofdstad Yangon een monnik die in het rampgebied was geweest. Deze monnik vertelde over verschrikkelijke taferelen die zich daar afspeelden. De kinderen, die hun ouders en familieleden tijdens de cycloon hadden verloren, werden in kampen gestopt. ’s Nachts klommen daar mannen over het hek die de kinderen roofden voor prostitutie en kinderarbeid in Laos, Cambodja en Thailand.

Frank’s eerste sponsoractiviteiten

Myanmar is een Boeddhistisch land en veel monniken en nonnen trokken zich het leed van deze kinderen aan. Ze besloten om de weeskinderen op te vangen in hun kloosters, te eten te geven en de mogelijkheid te bieden om te studeren. De monnik waarmee Frank sprak, vertelde dat hij op zijn school hetzelfde wilde doen. Geraakt door dit goede werk en door het leed van de kinderen uit het rampgebied besloot Frank om deze monnik te helpen. Na zijn bezoek aan de Phaung Daw Oo High School heeft Frank met de steun van vele donateurs en sponsors uit Nederland twee huizen aan kunnen kopen aan de rand van het schoolterrein.

Deze woongroep kreeg de naam The Golden House. Daar werden in eerste instantie zo'n vijfenzeventig kinderen opgevangen, die één of beide ouders verloren hadden. Door de bezielende leiding van een achttal stafleden is het vrij snel een hechte groep geworden. De stafleden wonen permanent bij de kinderen en hebben ervoor gezorgd dat de kinderen hun trauma konden verwerken, weer levenslustig zijn en aan hun toekomst willen werken.

Stichting World Child Care

Om al het werk voor deze groep kinderen in goede banen te leiden, heeft Frank met een aantal vrijwilligers stichting World Child Care opgericht. De eerste jaren richtte de stichting zich primair op de woongroep The Golden House. Inmiddels zijn daar twee projecten bijgekomen: het Bridging programma (de Engelse vervolgopleiding) en de nieuwbouw en renovatie van de woongroepen die onder de verantwoordelijkheid van de stichting vallen.

Op de Phaung Daw Oo High School zijn meerdere buitenlandse stichtingen actief. De kracht van het werk van stichting World Child Care zit 'm in de focus op een beperkt aantal projecten. Wat we doen, doen we goed, gedegen en met passie. Wellicht dat de stichting in de toekomst meerdere projecten gaat ondersteunen, maar pas als de lopende projecten zowel beleidsmatig, organisatorisch als financieel voor een flink aantal jaren op orde zijn.

Frank heeft na vijf jaar de voorzittershamer overgedragen.