ANBI Verantwoording

ANBI is het keurmerk voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Om het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in ANBI-geregistreerde organisaties te vergroten, moeten deze organisaties een aantal belangrijke zaken op hun website publiceren. Stichting Care for Children heeft deze gegevens overzichtelijk voor u op een rijtje gezet. Wij hechten als ANBI-geregistreerde organisatie namelijk veel waarde aan transparantie en vertrouwen.

Tenaamstelling

Met de naam Stichting Care for Children staan wij ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 34177574.

RSIN

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer van Stichting Care for Children is 812837551.

Contactgegevens

Voor de juiste contactgegevens van onze stichting verwijzen we u naar de pagina Contact.

Bestuurssamenstelling

Voor de samenstelling, namen en functies van onze bestuurders (en leden) verwijzen we u graag naar de pagina Bestuurders & Vrijwilligers.

Doelstelling

Stichting Care for Children ondersteunt kansarme (wees)kinderen en jongeren tot en met twintig jaar, die leven in Myanmar. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging.

Beleidsplan

Op de subpagina Visie & Beleid op deze website vindt u de algemene formulering van onze visie en ons stichtingsbeleid. Op de subpagina Projectdoelstellingen vindt u de doelstellingen van onze weeshuizen in Minethouk in Myanmar.

Beloningsbeleid

Onze bestuurders en leden reizen volledig op eigen conto naar de projecten. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden in Nederland en ter plaatse geen enkele vergoeding. Volgens de statuten van de stichting kunnen zij hun reiskosten declareren, maar vanuit ideologische motieven zien zij daar vanaf. Natuurlijk heeft stichting Care for Children zoals elke stichting overheadkosten. Het bestuur draagt echter zelf deze kosten voor het beheer van de stichting. Zo proberen we het voor onze donateurs en sponsors zo transparant mogelijk te houden en kunnen we garanderen dat alle inkomsten voor 100% ter plaatse ingezet worden. Oftewel: 'Elke geschonken euro is een euro op locatie.' Ten overvloede vermelden we dat met giften en schenkingen geen onroerende goederen of duurzame productiemiddelen worden beheerd.

Verslag van de activiteiten

Op onze website wordt op allerlei plaatsen en op allerlei manieren verslag gedaan van onze activiteiten. Elk jaar wordt er een inhoudelijk jaarbeeld samengesteld en gepubliceerd op de pagina Downloads. Voor een goed beeld van onze activiteiten verwijzen we ook graag naar onze Video’s.

Financiële verantwoording

Over onze inkomsten en uitgaven zijn wij volledig transparant richting onze sponsors en donateurs. Zie ook het kopje beloningsbeleid op deze pagina. De meest recente ondertekende financiële verantwoording is te vinden op de pagina Downloads.