Instroom & Uitstroom

Instroom

De kinderen en jongeren in de twee weeshuizen in Minethouk zijn veelal afkomstig van één van de vele etnische minderheden, die rond het Inle meer leven. Elk jaar zijn er aanmeldingen voor plaatsing van nieuwe kinderen. Soms komen die via de lokale overheid binnen en soms staan er families met een kind voor de deur. De weeshuisvader U Tet Tun bepaalt in goed overleg met zijn staf en het lokale comité of een kind geplaatst kan worden in één van de twee huizen.

Uitstroom

Als de jongeren klaar zijn met de middelbare school en een vak gaan leren of gaan studeren, verlaten ze soms de weeshuizen. Dat is afhankelijk van de plaats waar ze gaan werken of studeren. Is dat in de nabijgelegen stad Nyaung Shwe dan kunnen de jongeren op en neer reizen. Gaan ze naar de deeltijduniversiteit in de stad Taunggyi dan wordt een passende woonplek voor hen gezocht. Vaak is dat bij familie.

Jongeren die een relatie krijgen, verlaten uiteraard ook de weeshuizen. Wat we vaak zien is dat ze nog jarenlang met veel plezier terugkomen naar de plek waar ze met heel veel zorg en warmte omringt zijn.