Onderwijs & Vervolgstudie

Schoolsysteem in Myanmar

Myanmar kent het schoolsysteem van primary school (grade 1 t/m 5), middle school (grade 6 t/m 9) en high school (grade 10 t/m 12). Op de school in Minethouk, waar al onze meisjes en jongens naar school gaan, worden deze drie niveaus aangeboden. Er zitten zo’n 350 leerlingen op deze overheidsschool.

De jongeren die naar de high school gaan, kunnen kiezen uit twee richtingen:

  • Bio-line: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, Birmese taal en Engels.
  • Eco-line: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, Birmese taal en Engels.

Tot voor kort bestond de high school uit twee leerjaren: grade 10 en 11. Recent is het onderwijssysteem vernieuwd door het Ministerie van Onderwijs. Er een jaar toegevoegd aan de high school en alle examens zijn herschreven. Voortaan wordt er meer getoetst op inzicht en niet alleen maar op het reproduceren van kennis en feiten (rote learning).

Alle meisjes en jongens in onze huizen krijgen na schooltijd bijles van onze stafleden. Dat gebeurt veelal nog op de traditionele manier. Het zal nog wel een tijdje duren voor het systeem van rote learning uitgebannen is.

Kansen na het eindexamen

Een vervolgstudie is iets waar veel jongeren in Myanmar niet zo over nadenken. De meeste jongeren vinden het belangrijker om na de middelbare school zo snel mogelijk geld te verdienen om hun familie te kunnen onderhouden. Veel van onze jongeren hebben echter geen ouders. Onze stafleden stimuleren de meisjes en jongens daarom om wél goed na te denken over een vervolgstudie en hun toekomst.

Helaas slaagt maar een klein deel van de jongeren de eerste keer voor het high school examen. Sommigen proberen het opnieuw en anderen willen liever een vak gaan leren. De laatstgenoemde groep kan in de nabijgelegen stad Nyaung Shwe een vak gaan leren. We noemen dat vocational training.

Liever hebben we echter dat de jongeren een jaar overdoen en alsnog hun high school diploma behalen. Dan zijn er namelijk verschillende mogelijkheden om door te studeren. Als de cijfers goed zijn, kunnen de jongeren naar een lerarenopleiding, een verpleegkundige opleiding, een agrarische opleiding of naar de universiteit.

De jongeren die hun middelbare schooldiploma met lagere cijfers behaald hebben, kunnen op kosten van de stichting naar de deeltijduniversiteit in de stad Taunggyi. Ze lopen dan drie maanden per jaar college. In de overige maanden werken ze aan een aantal opdrachten en kunnen daarnaast gaan werken en wat geld verdienen. Een studie aan de deeltijduniversiteit duurt gemiddeld vier jaar. Wie slaagt, krijgt de titel bachelor of science.

De jongeren moeten na het behalen van hun high school diploma altijd één jaar wachten voordat ze naar het vervolgonderwijs kunnen. Vandaar dat er jaarlijks een paar jongeren in de weeshuizen blijven wonen en meehelpen als vrijwilliger, in afwachting van plaatsing voor het vervolgonderwijs.

Samenwerking met stichting World Child Care

De samenwerking van stichting Care for Children met stichting World Child Care biedt voor de jongeren in de weeshuizen in Minethouk toekomstperspectief. Stichting World Child Care kan jaarlijks een aantal jongeren deel laten nemen aan hun English & Life Skill Program op de PDO High School in de stad Mandalay. De jongeren leren goed Engels spreken, behalen een Cambridge certificaat en nemen deel aan trainingen op het gebied van zelfvertrouwen, zelfkennis, kritisch denken, debatteren, communicatie, actief burgerschap en milieubewustzijn.

In het onderwijs, de gezondheidszorg, de ICT, het bedrijfsleven en met name in het toerisme rond het Inle meer is de vraag naar getalenteerde en goed Engels sprekende jongeren groot. Met de certificaten op zak is de kans op een goede baan en een zelfstandig bestaan een stuk groter. Stichting Care for Children ondersteunt stichting World Child Care in bescheiden mate om voor een aantal jongeren uit Minethouk een studie- en werkplek te creëren in Mandalay. Het is goed om te weten dat dit nog door het oude bestuur is goedgekeurd in de periode dat beide stichtingen samen gingen werken.