Visie & Beleid

Vertrouwen op de kracht van mensen

Stichting Care for Children is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie (NGO) die kinderen en jongeren tot en met twintig jaar in Myanmar steunt. Denk daarbij aan gezonde voeding, kleding, huisvesting, educatie, hygiëne en medische verzorging. Een duidelijke visie, creatieve ideeën en bezielde acties voor een betere samenleving zijn onze inspiratiebron. Onze bestuurders en vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in om deze bronnen van inspiratie om te zetten in een dagelijkse realiteit voor de kinderen en jongeren. Wij staan voor persoonlijke bezieling, eerlijkheid en openheid. We zijn ons bewust van de waarde van verschillende zienswijzen en culturele achtergronden. Daarom vertrouwen we op de kracht van mensen zelf, zowel bij onze vrijwilligers als bij degene die wij ondersteunen. Wij geven ze een noodzakelijk steuntje in de rug, zodat ze zelf een betere toekomst kunnen realiseren.

Streven naar harmonieuze samenwerking

Het woord ‘care’ in de naam van onze stichting appelleert aan iets wezenlijks van jezelf geven aan de ander. Wij zijn van mening dat dit ‘geven’ een ontspannen en spontaan proces moet zijn, zonder krampachtige randvoorwaarden, het vasthouden aan verwachtingen, het opdringen van goedbedoelde adviezen en het in het vooruitzicht stellen van straffen en beloningen. Stichting Care for Children streeft derhalve naar structurele en harmonieuze samenwerking tussen lokale partijen en internationale ontwikkelingsorganisaties. Op die manier zorgen we voor het verspreiden van kennis en het delen van ervaring. Binnen de gemeenschappen die ontstaan, kan op effectieve en structurele wijze gewerkt worden aan de realisatie van de dromen, ideeën en acties.

Organiseren van betrokkenheid

Onze bestuurders en vrijwilligers besteden ter plaatse én in Nederland veel aandacht aan het organiseren van betrokkenheid, waardoor steeds meer mensen - ieder op hun eigen manier - deel gaan uitmaken van de gemeenschappen rondom de projecten. Vóór en dóór al deze betrokkenen worden voorlichtingsbijeenkomsten en sponsoracties op touw gezet. De werving van fondsen gebeurt door gebruik te maken van de netwerken van onze bestuurders en vrijwilligers, zowel zakelijk als privé. De bestuurders van de stichting zorgen ervoor dat de donaties 100% ter plaatse ingezet worden. Onze bestuurders en vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Ook worden met giften en schenkingen geen onroerende goederen of duurzame productiemiddelen beheerd.

Uitbreiding van het aantal projecten

De komende jaren zal stichting Care for Children de ondersteuning van de twee weeshuizen in Minethouk in Myanmar voortzetten. In de toekomst kunnen meer projecten ondergebracht worden in de stichting. Tijdens de reizen van de bestuurders en vrijwilligers van de stichting wordt er actief gekeken naar geschikte projecten. Ook mensen buiten de stichting kunnen schrijnende situaties bij de stichting onder de aandacht brengen.