Ontstaansgeschiedenis

Zo rond het jaar 1970 begon een Birmese man, U Tet Tun genaamd, met de opvang van jongens die wees waren. Dat gebeurde in een boerenschuur in het plaatsje Minethouk, vlakbij de stad Nyaung Shwe aan het Inle meer in Myanmar. In 1995 ontmoette U Tet Tun de Nederlander Cor Visser (✝). Zij werden vrienden en Cor voorzag U Tet Tun van zakelijke en organisatorische adviezen.

Bouw jongensweeshuis

In het jaar 2000 werd er een jongensweeshuis gebouwd in Minethouk. Dit weeshuis is betaald door de Myanmar Children’s Association, waarvan Mark Tippetts uit het Groot-Brittannië de voorzitter was. De grond werd geschonken door U Ohn Maung, een invloedrijke Birmees. U Tet Tun werd officieel aangesteld als weeshuisvader. Het aantal jongens groeide van 20 naar 50.

Oprichting stichting Care for Children

Omdat er in de regio geen opvang was voor weesmeisjes, heeft Cor Visser in mei 2002 het initiatief genomen voor het oprichten van een stichting, met als doel om gelden in te zamelen voor de bouw van een meisjesweeshuis. Stichting Care for Children (CfC) is in augustus 2002 per notariële akte opgericht en in november van dat jaar door de inspecteur Belastingen aangemerkt als een Algemeen Nut Beogend Instelling (ANBI).

De grond waarop het meisjesweeshuis gebouwd werd, is door U Ohn Maung geschonken. Cor Visser werd voorzitter van de stichting, Maria Overmars vicevoorzitter en Simon Goede penningmeester/secretaris. In Nederland werden sponsoracties gehouden en donateurs geworven. Ook Wilde Ganzen verbond zich aan het project. In 2003 besloot het bestuur van CfC het meisjesweeshuis te gaan bouwen. De bouwkosten konden ongeveer evenredig verdeeld worden over de Myanmar Children Foundation en stichting Care for Children.

Bouw meisjesweeshuis

In 2004 begon de bouw van het meisjesweeshuis. De weesmeisjes die zich al gemeld hadden, werden tijdelijk opgevangen in de schuur waar ooit de weesjongens begonnen waren. In het najaar van 2005 kon het gebouw op traditionele Birmese wijze ingezegend worden. U Tet Tun was vanaf dat moment ook verantwoordelijk voor de opvang van de weesmeisjes.

Overname jongensweeshuis

Medio 2007 kreeg het bestuur van Care for Children het bericht dat de Myanmar Children Assocation ging stoppen met de sponsoring van het jongensweeshuis. Tijdens een succesvol benefietfestijn in Nederland meldden zich zoveel nieuwe donateurs aan, dat het verantwoord was om ook de kosten voor het levensonderhoud voor de circa 40 jongens te gaan betalen.

Overlijden Cor Visser

In december 2007 overleed Cor Visser plotseling. Dat was een groot verlies voor de stichting. Omdat hij gemiddeld zes maanden per jaar in Myanmar was, regelde hij alles ter plaatse. Vanaf dat moment moest U Tet Tun en zijn staf aangestuurd worden door het bestuur in Nederland. Het bestuur werd aangepast. Maria Overmars werd voorzitter en twee andere bestuursleden werden aan het bestuur toegevoegd.

Vanaf 2008 bezochten de bestuursleden eenmaal per jaar de weeshuizen. Dit was te weinig om U Tet Tun goed te kunnen begeleiden, inzicht te krijgen in de Birmese cultuur en een goede band op te bouwen met de invloedrijke mannen U Ohn Maung en Mark Tippets. Laatstgenoemde kwam tot 2010 ter plaatse zo nog wel eens polshoogte nemen en dat leidde vaak tot verbeteringen, zoals de bouw van een theehuis voor toeristen, de renovatie van de keuken en geld voor vervolgstudie van de jongeren.

Bestuurscrisis

Adviseur Maria Overmars heeft de weeshuizen in 2016 voor het laatst bezocht. Daarna brak er een bestuurscrisis uit in Nederland. In 2019 zijn Maria Overmars en penningmeester/secretaris Simon Goede het gesprek aangegaan met de bestuurders van stichting World Child Care. Deze Nederlandse stichting is sinds 2008 in Myanmar actief en draait een aantal projecten op de Phaung Daw Oo High School, een grote en belangrijke boeddhistische kloosterschool in de stad Mandalay. De bestuurders hebben veel kennis van de Birmese cultuur en secretaris Nico Schoenmakers reist tweemaal per jaar naar Myanmar.

Nieuw stichtingsbestuur

De gesprekken verliepen voorspoedig en per 1 januari 2020 heeft stichting Care for Children dus een geheel nieuw bestuur. In februari 2020 heeft secretaris Nico Schoenmakers een eerste werkbezoek gebracht aan de weeshuizen in Minethouk. Hij was daar op persoonlijke titel al eens geweest in 2013. Het beheer van de weeshuizen, de zorg voor de weeskinderen en de staf, alsmede de lokale contacten zijn bij de nieuwe bestuurders in goede handen.

Stichting Care for Children is formeel de geldschieter voor de beide weeshuizen. Naast geld uit Nederland krijgen de weeshuizen jaarlijks ook een toelage van het Social Welfare Department. U Tet Tun legt maandelijks verantwoording af over de wijze waarop het geld besteed wordt. De boekhouding is opnieuw opgezet en volledig transparant.

Lokaal comité

De praktische organisatie van de weeshuizen valt onder de verantwoordelijkheid van een lokaal comité. U Tet Tun is de secretaris van dit comité en de voorzitter is U San Myint. Inhoudelijk wordt het management van de huizen door U Tet Tun besproken met de leden. Dankzij dit comité wordt de overheid op afstand gehouden.

Oudedagsvoorziening

U Tet Tun heeft aangegeven tot zijn dood toe voor de kinderen te willen blijven zorgen. Voor een oudedagsvoorziening heeft stichting Care for Children een bedrag gereserveerd. Na vijftig jaar inzet voor de weeskinderen in Minethouk zijn we hem dat verschuldigd.