Besef klimaatveranderingen in Myanmar

Besef klimaatveranderingen in Myanmar

Geplaatst op: zaterdag 10 mei 2014

Myanmar, dat jarenlang sterk geïsoleerd was van de rest van de wereld, is slecht voorbereid op de gevolgen van de klimaatverandering. Tussen 2008 en 2013 had het land te kampen met grote schade van natuurrampen. In die vijf jaar kreeg Myanmar te maken met minstens acht grote rampen waarbij meer dan 141.000 mensen omkwamen en 3,2 miljoen mensen de directe gevolgen voelden. De ergste ramp was de cycloon Nargis in mei 2008. Daarbij kwamen 130.000 mensen om.

Myanmar is net als zijn buurlanden, kwetsbaar voor de steeds extremere weersomstandigheden. Vorig jaar constateerde de Werkgroep Rampen Risico Reductie in Myanmar echter dat de risico's extra groot zijn omdat het land in het verleden weinig maatregelen heeft genomen om de impact van de veranderende klimaatpatronen te verzachten.

Bouwnormen
Sinds de regering van hervormer Thein Sein aantrad in mei 2011, is er hernieuwde aandacht voor maatregelen die het land kunnen helpen de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan. "Ik denk dat de regering tamelijk serieus is als het gaat om klimaatactie en zich realiseert hoe belangrijk dat is", zegt Helena Mazarro van het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA).

In juni 2013 kwam de regering met een nieuwe Rampenbeheersingswet en een rampenwerkgroep. Er zijn onder meer nieuwe bouwnormen van kracht geworden, zodat de vele gebouwen die momenteel gebouwd worden, hun toekomstige gebruikers niet aan onnodige risico's blootstellen.

Op 1 april van dit jaar werd de export van onverwerkt hout volledig verboden. Hiermee hoopt de regering illegale houtkap in te perken. "Sinds de cycloon Nargis is de rampenparaatheid aanzienlijk verbeterd. Halverwege 2013 was Myanmar veel beter voorbereid op de naderende cycloon Mahasen", zegt Maciej Pieczkowski, programmamanager bij de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Myanmar.

Mahasen richtte beperkt schade aan en er vielen ongeveer tweehonderd doden. Meer dan 120.000 mensen werden geëvacueerd in de westelijke regio Rakhine, voordat de cycloon daar aan land kwam.

Ondanks de nieuwe rampenwetgeving, moet de coördinatie tussen de regering en diverse niet-gouvernementele organisaties nog steeds beter gestroomlijnd worden. Internationale organisaties zijn doorgaans gestructureerd in clusters die op verschillende terreinen werken, zoals noodopvang of water en sanitatie. De regering werkt niet volgens zo'n gestructureerde benadering, zegt Mazarro van OCHA.

Houtexport
Myanmar kent nog enkele van de meest ongerepte jungles van Oost-Azië, maar er vindt ontbossing plaats in alarmerend tempo. Ongeveer de helft van het land is nog bedekt met bos, maar Myanmar kan jaarlijks ongeveer 466.000 hectare bos of zelfs meer kwijtraken volgens het VN-Programma voor Reductie van Emissie uit Ontbossing (UN-Redd).

Tussen 1990 en 2005, nam het beboste gebied met 18 procent af. Veel expert zeggen dat ontbossing is versneld als gevolg van commerciële houtkap en gebruik van hout door huishoudens. Het verbod op houtexport dat in april werd ingesteld, is deels gericht op het tegengaan van illegale houtkap. In de twaalf maanden voorafgaand aan het verbod, leverde de export van hout naar schatting meer dan een miljard dollar op, volgens de Associatie van Houthandelaren in Myanmar. In de jaren daarvoor ging het jaarlijks om een bedrag van 600 tot 800 miljoen dollar.