Dit is alweer onze veertiende voortgangsrapportage. Hieronder leest u welke werkzaamheden de Stichting Care for Children in 2015 heeft verricht.

 

Ontwikkelingen in Birma

In november 2015 is geschiedenis geschreven in Birma. Na meer dan een halve eeuw militaire dictatuur zijn er voor het eerst democratische verkiezingen gehouden en werd de uitslag daarvan aanvaard door het leger. In theorie is oppositieleidster Aung San Suu Kyi met haar Nationale Liga voor Democraten (NLD) nu aan zet. Maar de militairen hebben het op dit moment nog steeds voor het zeggen. Het leger heeft een kwart van de parlementszetels en blijft de controle houden over de belangrijke ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken.

De door de militairen in 2008 gewijzigde grondwet bepaalt dat wie buitenlandse familie heeft geen president kan worden. Aun San Suu Kyi is weduwe van een Britse man en heeft twee zonen met de Britse nationaliteit en kan dus volgens deze grondwet geen president worden. Wie er president wordt, is nog niet bekend.

De prille democratie in Birma staat ook onder religieuze druk. Birma is een etnische lappendeken met meer dan honderd erkende etnische groepen. De meeste minderheden wonen aan de grenzen (met name van China en Thailand) van het land, ver weg van het politieke machtscentrum. Dat heeft al vaak tot gewapende opstanden tegen het centrale gezag geleid.

Er wordt volop geïnvesteerd in Birma, de economie groeide in 2015 ruim 8%. Heineken heeft bijvoorbeeld in juli 2015 een grote brouwerij geopend in Yangon. Vlakbij onze weeshuizen in Minethouk, worden aan de rand van het Inle meer verschillende hotels gebouwd. Door de toename van het toerisme is er grote behoefte aan personeel dat in de toeristenindustrie gaat werken. Goed onderwijspersoneel is zeer schaars. De inflatie bedroeg 12% in 2015 (hetgeen voor ons betekent dat de kosten sterk zullen stijgen).

Onze weeshuizen

Medio 2015 hebben dertien meisjes en acht jongens de weeshuizen verlaten omdat ze de middelbare school hebben afgerond, al dan niet met een diploma. Er zijn zeven nieuwe meisjes en vier jongens bijgekomen. Op dit moment wonen er 55 meisjes en 31 jongens in de weeshuizen. 50% van deze kinderen is geboren binnen een straal van 50 km van de weeshuizen en 50% daarbuiten.

Zeven kinderen zijn dit jaar geslaagd (grade 11) voor de High School in Minethouk. Twee van de zeven zijn verder gaan studeren op een landbouwschool en één is een opleiding als verpleegkundige begonnen. Vier van de geslaagden zijn voorlopig als vrijwilliger werkzaam in ons meisjesweeshuis.

In juli heeft ons bestuurslid Hanny Kuiper de weeshuizen bezocht. Zij is daar twee weken geweest en heeft verschillende gesprekken gehad met de stafleden en met de weeshuisvader met name over het onderwijs en het laten uitvoeren van kleine reparaties. Ook heeft ze afspraken gemaakt over de kwaliteit van de voeding van de kinderen. Verder heeft zij twee andere weeshuizen bezocht en een organisatie die zich inzet voor de Birmese vluchtelingen.

In augustus van dit jaar is het kleine ambachtsschooltje gereed gekomen. Het is op een typisch Birmese manier in gebruik genomen door in het gebouw tientallen studenten uit Mandalay, die bij onze weeshuizen op bezoek waren, twee nachten te laten logeren. Het is de bedoeling dat er In de loop van 2016 timmerlessen worden gegeven.

 

Onderwijs en samenwerking

In Birma heb je drie typen scholen: de government school, de privat school en de monastieke scholen. Onze kinderen gaan allemaal naar de government school (combinatie van onze basisschool en het voortgezet onderwijs) in Minethouk, dit omdat er geen andere scholen in de buurt staan van de weeshuizen. Het ministerie van Onderwijs bepaalt het onderwijssysteem op deze scholen. Onderwijs met name bij de government scholen loopt ver achter bij de westerse landen. Adviezen van derden om het systeem te verbeteren worden vriendelijk, doch beslist afgewezen. De bijlessen die aan al onze kinderen worden gegeven, zijn gebaseerd op het officiële lessysteem in Birma en zijn derhalve ondersteunend aan de government school in Minethouk.

Op de privat scholen en de monastieke scholen is men vrijer om een eigen invulling te geven aan het lesgeven. Het onderwijs op deze scholen is om die reden veel beter dan op de government scholen, mede doordat er veel gebruik wordt gemaakt van buitenlandse leerkrachten.

Om op lange termijn succesvol te blijven, is het ons inziens nodig om ook naar mogelijkheden te zoeken om samen te werken met andere weeshuizen of organisaties die werkzaam zijn in Birma. Wij denken dan in het bijzonder aan het uitwisselen van kennis op het gebied van onderwijs en van management.

  • De SWAN organisatie zet zich onder andere in voor de Birmese vluchtelingen in Thailand. Wij hebben deze organisatie een gift gegeven waarmee ze leerboeken gaan kopiëren ten behoeve van het onderwijs van de Birmese vluchtelingen. Op termijn hopen wij tot een kennisuitwisseling te komen op het gebied van onderwijs.
  • Net ver van onze weeshuizen bevindt zich de Myitta Mon weeshuis. In dit weeshuis wonen ongeveer zestig kinderen. De voorzitter van het comité van dit weeshuis is de heer Ohn Maung. Hij heeft ons destijds de grond geschonken waarop onze twee weeshuizen zijn gebouwd. Daar één van de sponsors van dit weeshuis ermee is gestopt, heeft de heer Ohn Maung gevraagd of wij dit weeshuis mede zouden willen sponsoren. Het bestuur heeft hiermee ingestemd en besloten dit weeshuis te sponsoren voor een vast bedrag per jaar. Afgesproken is dat wij ieder jaar opnieuw gaan evalueren of wij deze sponsoring willen voortzetten. Wij zijn van mening dat door gebruik te maken van elkaars sterke punten onze weeshuizen op termijn kunnen profiteren van deze samenwerking.

Dankzij een zeer groot legaat dat wij in 2014 hebben ontvangen, zijn wij in staat deze twee samenwerkingsverbanden te financieren.

 

 

 

Vrijwilligers

Begin dit jaar heeft een echtpaar uit Zwitserland (Simon en Hetty) onder andere e-maillessen en lessen in textiele werkvormen zoals breien en haken aan de kinderen gegeven. Bovendien heeft Hetty alle kinderen één voor één gefotografeerd en hiervan een prachtige collage gemaakt (zie pagina 5 en 6).

In augustus zijn er twee studenten (Maureen en Cecil) uit België en Frankrijk bij de weeshuizen geweest en hebben daar onder andere Engelse les en computerlessen gegeven. Daarnaast heeft Cecil ook zwemlessen aan de kinderen gegeven, in een meertje vlakbij de weeshuizen.

 

 

Het bestuur

Gerrit Jan Muller heeft in november j.l. te kennen gegeven dat hij het bestuur gaat verlaten. Wij bedanken hem voor zijn enorme inzet, eerst als adviseur en later als bestuurslid van onze stichting.

 

 

Dank

Wij zijn buitengewoon dankbaar voor alle steun die wij in 2015 van u en van alle donateurs klein en groot, particulier en van charity funds, van de kerken en van de vrijwilligers hebben gekregen.

Heel hartelijk bedankt.

Het bestuur: Fons Huijerman (voorzitter), Robert Schuil (lid), Hanny Kuiper (lid) en Simon Goede (secretaris/penningmeester).

Voortgangsrapportage 2019

 

Geachte donateur en belangstellende,                                              Landsmeer, januari 2020.

Sinds de oprichting van onze stichting Care For Children in 2002 is dit de achttiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar), de bestuurswijzigingen en de werkzaamheden in 2019 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

18 januari 2020

Voortgangsrapportage 2018

Geachte donateur en belangstellende,                                                                          Landsmeer, februari 2019.

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zeventiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) en de werkzaamheden in 2018 voor het jongens-en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

17 februari 2019

Merry Christmas

25 december 2018

Voortgangsrapportage 2017

Geachte donateur en belangstellende,

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zestiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2017 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

5 februari 2018

Voortgangsrapportage 2016

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de vijftiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2016 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

 

Lees verder

12 februari 2017

Film van het muziekproject

Via onderstaande link kunt u kijken naar een film van het muziekproject dat Cornee en Gerlieke  deden in het weeshuis in Birma. Lees verder

2 december 2014

Speciale sponsoractie voor Care for Children

Na het grote succes van vorig jaar heeft het softwarebedrijf JEM – id uit Honselersdijk besloten om ook dit jaar weer 24 uur  te werken voor het goede doel. Lees verder

1 december 2013

Youtube filmpje van de weeshuizen

Melle van Gelderen bezocht begin 2013 de weeshuizen in Minethouk en produceerde een filmpje. Lees verder

8 september 2013

Tien laptops voor de weeshuizen

In januari 2013 kocht Stichting Care for Children tien laptops voor de kinderen in de weeshuizen. Lees verder

6 april 2013

Voortgangsrapportage 2012

Dit is onze elfde voortgangsrapportage. Ze betreft onze werkzaamheden in 2012 voor de twee weeshuizen in Minethouk, Birma. Lees verder

27 januari 2013