Geachte donors en belangstellenden,                                        Landsmeer, januari 2014.

Dit is alweer onze twaalfde voortgangsrapportage. Ze betreft onze werkzaamheden in 2013 voor het jongens -en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Politieke ontwikkelingen in Birma

De Europese sancties tegen Birma zijn in 2012 opgeschort en op 22 april 2013 opgeheven als reactie op de positieve politieke ontwikkelingen in Birma. Het is echter nog steeds niet toegestaan dat Europese banken filialen mogen openen in Birma, girale betalingen vanuit het westen worden hierdoor zeer bemoeilijkt. Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft in november 2013 een Nederlands handelskantoor geopend in Yangon. Het is sinds vijftien jaar dat Nederland weer een officiële vertegenwoordiging in Birma heeft. Nederland onderhoudt diplomatieke betrekkingen met Birma via de Nederlandse ambassade in Bangkok en de Birmese ambassade in Brussel.

Bezoek van het bestuur aan de weeshuizen

Het bestuur heeft in 2013 de weeshuizen in januari en november bezocht. In januari zijn er in Birma tien laptops gekocht en geïnstalleerd. Dit konden wij doen dankzij een grote gift van een donateur. De oude computers zijn verwijderd en cadeau gedaan aan de gouvernement school in Minethouk (de school waar al onze kinderen les krijgen). In januari 2013 is er ook een internetverbinding tot stand gebracht. De kinderen leren nu om te gaan met internet en hebben zodoende voor het eerst van hun leven toegang tot de gehele wereld!

In november is het budget voor de komende drie jaren met de staf besproken en heeft het jaarlijkse gesprek met het comité, waaronder de weeshuizen vallen, plaatsgevonden. Dit comité adviseert de weeshuizen onder meer over de gezondheidskwesties, lesprogramma’s en voedsel. Ook geven een paar leden van het comité bijlessen aan de kinderen. In de gesprekken met de verschillende stafleden is veel aandacht besteed aan de mogelijkheden om het niveau van het onderwijs te verhogen.

In 2013 is een waterzuivering in bedrijf genomen, is de keuken gedeeltelijk aangepast en wel zodanig dat er niet meer op open houtvuurtjes behoeft te worden gekookt en is het sanitair bij het meisjesweeshuis vernieuwd.

Onderwijs

Het algemeen onderwijsniveau in Birma is erg slecht. Het primaire onderwijs is officieel verplicht, dit duurt ongeveer 5 jaar. De gemiddelde leeftijd is 9 tot 10 jaar als dit afgerond is. Daarna volgt het secundair onderwijs/ middelbaar onderwijs dat niet verplicht is. 35-40% van de kinderen in Birma volgt deze opleiding.

De kinderen van onze weeshuizen volgen allemaal het secundair/middelbaar onderwijs en wel op de gouvernement school in Minethouk, een klein dorpje circa een kilometer bij de weeshuizen vandaan. Bovendien krijgen onze kinderen na de schooltijd allemaal bijlessen.

Tezamen met een onderwijsdeskundige uit Nederland heeft het bestuur in 2013 een bezoek gebracht aan de gouvernement school in Minethouk. Daar is gesproken met de directie van de school. Bedoeling van dit bezoek was om inzicht te krijgen op wat voor wijze er les wordt gegeven aan de kinderen. Naar aanleiding van dit bezoek gaan wij  in 2014 een programma uitwerken om het niveau van de bijlessen op onze weeshuizen te verhogen. Daarna zal er worden onderzocht of het ook mogelijk is adviezen te geven aan de gouvernement school om ook daar te proberen het onderwijsniveau te verhogen.

Ook is een bezoek gebracht aan een school in Mandalay, dit om de mogelijkheid van een beroepsopleiding voor een aantal kinderen van onze weeshuizen na te gaan. Het blijkt echter dat dit heel moeilijk is. Besloten is daarom deze opleiding zelf ter hand te nemen.

Kinderen die het weeshuis moeten verlaten als gevolg van hun leeftijd (circa 17 jaar) en die verder willen leren, kunnen een beroep op ons studiefonds doen. Ook in 2013 zijn er 5 kinderen geweest die hiervan hebben gebruikgemaakt. Dit fonds wordt voornamelijk gevoed door donaties, maar ook door speciale acties.  Dit jaar was er bijvoorbeeld een afscheidsreceptie waarop geen cadeaus werden gevraagd, maar giften voor het studiefonds.

Vrijwilligers

Net zoals in voorgaande jaren zijn er ook in 2013 weer vrijwilligers naar de weeshuizen gegaan om daar adviezen te geven aan de staf, om lessen te geven en om projecten te begeleiden.

In februari is een vrijwilligster uit Duitsland (Marianne) naar de weeshuizen gegaan en heeft daar vier weken gewerkt. Zij heeft onder meer Engelse les gegeven en met name getracht de uitspraak van de  kinderen te verbeteren. Ook heeft zij een soort handleiding gemaakt met een aantal zeer nuttige tips voor de vrijwilligers die daar in de toekomst naar toe gaan.

In december is een vrijwilliger uit Nederland (Pascal) naar de weeshuizen gegaan en is daar 2,5 week geweest. Hij heeft daar onder meer trainingen gegeven aan de kinderen en staf van hoe te handelen bij brand. Verder heeft hij brandblussers gekocht en rookmelders geïnstalleerd. Voorst zijn er nog eens tien laptops gekocht en geïnstalleerd. De weeshuizen hebben nu twintig nieuwe laptops. Ook heeft Pascal Engelse les en IT-lessen gegeven.

De stafleden en de kinderen van de weeshuizen zijn erg blij met de inzet van de vrijwilligers. Ook in 2014 gaan er weer een paar vrijwilligers naar de weeshuizen. Met zo veel kinderen in de twee weeshuizen (95) en met relatief weinig personeel (9), kunnen vrijwilligers een verschil in het leven van deze kinderen maken. Onze vrijwilligers leveren een waardevolle bijdrage aan de werking van onze weeshuizen.

Activiteiten in Nederland en Spanje

In december 2013 is een ‘Glazenhuis’-actie voor onze stichting gevoerd. Twintig medewerkers van het software bedrijf JEM-id uit Honselersdijk hebben gedurende 24 uur onder meer software ontwikkeld voor bedrijven en adviezen gegeven over de gebruiksvriendelijkheid van websites. Voor al die adviezen werd betaald door de opdrachtgevers. In deze 24 uur werd het schitterende bedrag van € 25.000,- opgehaald dat helemaal ten goede kwam aan onze stichting.

Verder zijn er weer diverse jubilea gevierd en afscheidsrecepties gehouden waar geen cadeaus en bloemen werden gevraagd, maar geld. Dit geld werd te beschikking gesteld aan onze stichting.

In Madrid werd een fototentoonstelling georganiseerd over Birma in het algemeen en over onze weeshuizen in het bijzonder. Ook de opbrengst hiervan kwam ten goede aan onze stichting.

Financieel

Door de vaste periodieke giften zijn wij in staat te voorzien in de meest elementaire levensbehoefte van de weeshuizen. Denk hierbij aan voeding, huisvesting, energie, onderwijs, kleding. Ook de lonen van het stafpersoneel kunnen wij hiervan betalen.

Dankzij een paar zeer grote giften uit de USA, Zwitserland en Duitsland, de opbrengsten van een paar jubilea en recepties en de opbrengst van de ‘Glazenhuis’-actie, hebben wij ook in 2013 een financieel overschot gerealiseerd. Bovendien kregen wij bericht van een notaris dat wij voor een deel erfgenaam zijn geworden van een nalatenschap. Dit zal in 2014 worden geëffectueerd.

Plannen voor de komende jaren

Dankzij de grote eenmalige  giften, zijn wij in staat in de komende jaren een paar belangrijke projecten uit te voeren. Zonder deze giften zou dit niet mogelijk zijn geweest.

  • In Birma is een groot tekort aan geschoolde arbeidskrachten. In de naaste omgeving van onze weeshuizen is het niet mogelijk om op een school een beroep te leren. Om onze kinderen toch de gelegenheid te geven een beroep te leren, zijn wij van plan een soort ambachtsleslokaal te bouwen naast het jongensweeshuis. De bedoeling is dat de kinderen die hierin geïnteresseerd zijn, op te leiden voor timmerman, loodgieter, metselaar, enzovoort. Als leerkrachten zullen wij trachten gepensioneerde vaklieden aan te trekken.

 

  • Er wonen acht grote etnische groepen in Birma en meer dan honderd subgroepen. Elke groep heeft zijn eigen taal, klederdracht, gerechten en cultuur. In onze weeshuizen wonen kinderen van de bijna alle acht grote etnische groepen. Samen met studenten willen wij kijken welke aspecten of tradities van deze groepen interessant zouden kunnen zijn om onder te brengen in het antropologisch leslokaal. Achterliggende gedachte hierbij is om de kinderen kennis te laten maken met hun eigen achtergrond, maar ook met de achtergrond van de andere kinderen. Het plan is verder om de vele toeristen die de weeshuizen bezoeken, in het antropologische leslokaal te laten rondleiden door de wat oudere kinderen. Dit leslokaal willen wij bouwen naast het meisjesweeshuis. Verbonden aan dit antropologisch leslokaal zal nog een apart klaslokaal worden gebouwd. Dit gebouw zal architectonisch mooi aansluiten bij het geheel.

Dank

Wij zijn buitengewoon dankbaar voor alle steun die wij in 2013 van u en van alle donateurs klein en groot, particulier en uit het bedrijfsleven, van kerken en van vrijwilligers hebben gekregen.

Heel hartelijk bedankt.

Het bestuur: (Fons Huijerman (voorzitter), Anemoon van Dijk (communicatie) , Robert Schuil (lid), Gerrit Jan Muller (lid), Simon Goede (penningmeester/secretaris).

Voortgangsrapportage 2019

 

Geachte donateur en belangstellende,                                              Landsmeer, januari 2020.

Sinds de oprichting van onze stichting Care For Children in 2002 is dit de achttiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar), de bestuurswijzigingen en de werkzaamheden in 2019 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

18 januari 2020

Voortgangsrapportage 2018

Geachte donateur en belangstellende,                                                                          Landsmeer, februari 2019.

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zeventiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) en de werkzaamheden in 2018 voor het jongens-en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

17 februari 2019

Merry Christmas

25 december 2018

Voortgangsrapportage 2017

Geachte donateur en belangstellende,

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zestiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2017 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

5 februari 2018

Voortgangsrapportage 2016

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de vijftiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2016 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

 

Lees verder

12 februari 2017

Film van het muziekproject

Via onderstaande link kunt u kijken naar een film van het muziekproject dat Cornee en Gerlieke  deden in het weeshuis in Birma. Lees verder

2 december 2014

Speciale sponsoractie voor Care for Children

Na het grote succes van vorig jaar heeft het softwarebedrijf JEM – id uit Honselersdijk besloten om ook dit jaar weer 24 uur  te werken voor het goede doel. Lees verder

1 december 2013

Youtube filmpje van de weeshuizen

Melle van Gelderen bezocht begin 2013 de weeshuizen in Minethouk en produceerde een filmpje. Lees verder

8 september 2013

Tien laptops voor de weeshuizen

In januari 2013 kocht Stichting Care for Children tien laptops voor de kinderen in de weeshuizen. Lees verder

6 april 2013

Voortgangsrapportage 2012

Dit is onze elfde voortgangsrapportage. Ze betreft onze werkzaamheden in 2012 voor de twee weeshuizen in Minethouk, Birma. Lees verder

27 januari 2013