Dit is onze elfde voortgangsrapportage. Ze betreft onze werkzaamheden in 2012 voor de twee weeshuizen in Minethouk, Birma.

Politieke ontwikkelingen in Birma

De Europese Unie (EU) heeft in 1996 sancties ingesteld tegen Birma omdat het land de mensenrechten schond en leden van oppositiepartijen gevangen werden gezet. De EU heeft destijds onder meer tegoeden van bedrijven en personen bevroren en investeringen in onder meer mijnbouw en houtwinning verboden. Ook was er geen ontwikkelingssamenwerking met de Birmese overheid mogelijk.

Gelukkig zijn de sancties per 15 mei 2012 opgeschort als reactie op de positieve politieke ontwikkelingen in Birma. Zo kon oppositieleider Aung San Suu Kyi na verkiezingen toetreden tot het parlement en werden er politieke gevangenen vrijgelaten. Sindsdien is het aantal toeristen sterk toegenomen en wordt het land overspoeld door westerse zakenlieden. Ook kunnen Birmezen sinds kort via het Nederlands Fellowship Programma (NFP) een beurs aanvragen, bijvoorbeeld om in Nederland een cursus te volgen of een studie te doen.

Voor onze stichting en voor de weeshuizen heeft deze positieve ontwikkeling nog geen gevolgen gehad anders dan dat het aantal toeristen dat een bezoek brengt aan de weeshuizen sterk is toegenomen.

Bezoek van het bestuur aan de weeshuizen

In november 2012 heeft het bestuur een bezoek gebracht aan de weeshuizen. De vergaderingen met de staf stonden zoals ieder jaar in het teken van het geven van adviezen, met name over het onderwijs en over het uitvoeren van een aantal projecten. Voor wat betreft het onderwijs zullen er in 2013 een leraar Engels en een leraar science (wetenschap ) worden aangesteld. Dit om de kinderen met goed onderwijs en professionele begeleiding voor te bereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan op een plaats in de maatschappij. Verder wordt er getracht een samenwerking tot stand te brengen tussen een school in Mandalay en de weeshuizen. Doel is om daar jaarlijks een aantal kinderen van ons een beroepsopleiding te laten volgen.

Voor wat betreft de projecten zijn wij bezig een plan te ontwikkelen om de twee keukens te renoveren zo dat er niet meer hoeft te worden gekookt op houten vuurtjes, maar dat dit op gas kan. Vrijwilligers hebben aangeboden om de staf van de weeshuizen hierbij te adviseren. Verder wordt in 2013 een internet verbinding tot stand gebracht. De desbetreffende contracten zijn door het bestuur afgesloten tijdens het bezoek. Dankzij een legaat kunnen wij in 2013 een aantal computers aanschaffen. Deze zullen allemaal worden aangesloten op internet en zullen worden ingezet voor meer didactische werkvormen.

Ook is de opvolging van onze weeshuisvader U Tet Tun (die 69 jaar is) aan de orde gekomen. Er zijn een paar kandidaten waar begin 2013 een gesprek mee zal worden gevoerd.

Vrijwilligers

Ook in 2012 zijn er weer vrijwilligers naar de weeshuizen gegaan om daar de staf in het algemeen te ondersteunen, om lessen te geven en om projecten te begeleiden.

In januari hebben twee dames (Yvonne en Anemoon) uit Nederland een fotoproject uitgevoerd waarbij zij twee foto’s van ieder kind hebben genomen, een portretfoto en een foto samen met een lievelingsdier of een voorwerp. De dames hadden een printer, fotopapier en een lamineerapparaat meegenomen waardoor zij alle kinderen twee foto’s konden geven. Dit was een geweldig succes.

In oktober heeft Susan uit Hawaii de groentetuin bij de weeshuizen verder uitgebreid (zij was er ook in 2010). Ook heeft zij de “groene” methode van compost maken verder voltooid. De kinderen onderhouden de groentetuin en de weeshuizen kunnen nagenoeg alle groenten die zij nodig hebben uit de eigen tuin halen.

In december is een vrijwilligster (Natascha) uit Spanje naar de weeshuizen gegaan en heeft daar vier weken gewerkt. Zij heeft onder meer Engelse les en computerles gegeven en offertes aangevraagd voor de aanschaf van computers.

De stafleden en de kinderen van de weeshuizen zijn erg blij met de inzet van vrijwilligers. Ook in 2013 gaan er een paar vrijwilligers naar de weeshuizen.

De kleine bedrijfjes

Naast de kippen hebben wij nu ook twee koeien en drie kalveren. De melk wordt verkocht aan een nabij gelegen hotel. Omdat de weeshuizen nu aangesloten zijn op het openbare elektriciteitsnet, is de biogasinstallatie stilgezet. Getracht zal worden deze installatie te verkopen. De groente uit onze groentetuin wordt voor eigen consumptie gebruikt en bij verdere uitbreiding van deze tuin zal er ook groente op de markt worden verkocht.

Op het terrein van het meisjesweeshuis staat een prachtig theehuis waar de toeristen worden ontvangen. Dagelijks bezoeken vele toeristen de weeshuizen. We gaan onderzoeken of wij in dit theehuis activiteiten kunnen ontplooien zodat wij inkomsten kunnen genereren, bijvoorbeeld het verkopen van producten aan de toeristen. Ook zal worden onderzocht of in het theehuis een klein antropologisch museum kan worden ingericht.

Zodra wij verbonden zijn met het internet kunnen de toeristen tegen betaling gebruik maken van deze faciliteit.

Activiteiten in Nederland

In 2012 bestond de stichting Care for Children tien jaar. Wij hebben dit jubileum op 13 oktober op gepaste wijze gevierd. Circa 120 donateurs zijn op die dag naar Landsmeer gekomen om met ons dit jubileum te vieren. Hoogtepunt was het optreden van Minka Nijhuis (auteur en journaliste) die ons op boeiende wijze haar visie gaf over de recente ontwikkelingen in Birma.

Verder zijn er weer diverse jubilea gevierd waar geen cadeaus werden gevraagd, maar geld. Dit geld werd ter beschikking gesteld aan onze stichting.

Ook kunnen wij met trots melden dat onze website in 2012 geheel is vernieuwd.

Financieel

Voornamelijk dankzij een paar zeer grote giften uit het buitenland, een legaat en de opbrengst van vijf jubilea, hebben wij ook in 2012 een financieel overschot gerealiseerd. Dit overschot zal onder meer worden besteed aan de aanschaf van een aantal computers, inclusief de aansluiting daarvan op het internet, de verdere renovatie van de keukens, de inrichting van het theehuis en wel zodanig dat wij hieruit inkomsten kunnen genereren en het verbeteren van de hygiëne en de veiligheid.

Verder hebben wij weer een grote gift ontvangen voor het studiefonds. Op dit moment studeren zes kinderen aan de university in Taunggyi (een universiteitsstad circa 40 km bij de weeshuizen vandaan). Dit is mogelijk dankzij dit fonds.

Bestuur

De vacature die wij in het bestuur hadden doordat een van de bestuursleden in2011 is geëmigreerd, is begin 2012 ingevuld. Wij hebben Anemoon van Dijk (30) bereid gevonden om zitting te nemen in ons bestuur. Zij is verantwoordelijk voor onze website en de pr activiteiten. Onze adviseur Gerrit Jan Muller is ook toegetreden tot het bestuur. Hij was sinds 2008 verbonden als adviseur aan onze stichting. Onze voorzitter Maria Overmars die sinds het begin in het bestuur zat, heeft per 1 januari 2013 het voorzitterschap neergelegd. Zij blijft verbonden aan onze stichting als adviseur. Wij bedanken Maria hartelijk voor haar jarenlange inzet voor de stichting.

Maria is opgevolgd door Fons Huijerman (64). Fons is bijna veertig jaar werkzaam geweest bij de Rabobank. Hij bekleedt in Landsmeer verschillende bestuurlijke functies bij diverse verenigingen.

Dank

Wij zijn buitengewoon dankbaar voor alle steun die wij in 2012 van u en van alle donateurs klein en groot, particulier en uit het bedrijfsleven, van kerken, van scholen en van de vrijwilligers hebben gekregen.

Heel hartelijk bedankt.

Het bestuur: Fons Huijerman (voorzitter), Robert Schuil (lid), Gerrit Jan Muller (lid), Anemoon van Dijk (communicatieadviseur) en Simon Goede (secretaris/penningmeester).

Voortgangsrapportage 2019

 

Geachte donateur en belangstellende,                                              Landsmeer, januari 2020.

Sinds de oprichting van onze stichting Care For Children in 2002 is dit de achttiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar), de bestuurswijzigingen en de werkzaamheden in 2019 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

18 januari 2020

Voortgangsrapportage 2018

Geachte donateur en belangstellende,                                                                          Landsmeer, februari 2019.

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zeventiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) en de werkzaamheden in 2018 voor het jongens-en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

17 februari 2019

Merry Christmas

25 december 2018

Voortgangsrapportage 2017

Geachte donateur en belangstellende,

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zestiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2017 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

5 februari 2018

Voortgangsrapportage 2016

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de vijftiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2016 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

 

Lees verder

12 februari 2017

Film van het muziekproject

Via onderstaande link kunt u kijken naar een film van het muziekproject dat Cornee en Gerlieke  deden in het weeshuis in Birma. Lees verder

2 december 2014

Speciale sponsoractie voor Care for Children

Na het grote succes van vorig jaar heeft het softwarebedrijf JEM – id uit Honselersdijk besloten om ook dit jaar weer 24 uur  te werken voor het goede doel. Lees verder

1 december 2013

Youtube filmpje van de weeshuizen

Melle van Gelderen bezocht begin 2013 de weeshuizen in Minethouk en produceerde een filmpje. Lees verder

8 september 2013

Tien laptops voor de weeshuizen

In januari 2013 kocht Stichting Care for Children tien laptops voor de kinderen in de weeshuizen. Lees verder

6 april 2013

Voortgangsrapportage 2012

Dit is onze elfde voortgangsrapportage. Ze betreft onze werkzaamheden in 2012 voor de twee weeshuizen in Minethouk, Birma. Lees verder

27 januari 2013