Dit is onze tiende voortgangsrapportage. Ze betreft onze werkzaamheden in 2011 voor de twee weeshuizen in Minethouk, Birma.

Bezoeken van het bestuur aan de weeshuizen

In 2011 heeft het bestuur de weeshuizen tweemaal bezocht, de eerste keer in februari/maart en de tweede keer in november. Behalve geld, zijn ook leerboeken en een nieuwe laptop inclusief een beamer meegenomen. De beamer wordt gebruikt voor het geven van lessen, maar ook voor het vertonen van films. De vergaderingen met de staf stonden vooral in het teken van het geven van adviezen, met name over het onderwijs, het beheren van geld en het budget. Ook zijn de consequenties doorgenomen van de toekomstige veranderingen in de stroomvoorziening (zie verderop). De vaste computers die buiten gebruik waren, zijn weer gerepareerd. Verder is een bezoek gebracht aan de kinderopvang, die gedeeltelijk op kosten van de stichting wordt uitgebreid.

Wat het onderwijs betreft, is het is opvallend dat de meisjes veel meer gemotiveerd zijn om verder te studeren dan de jongens. Een probleem is dat er geen technische school (ambachtsschool) in de nabijheid is waar de jongens een vak kunnen leren. De enige mogelijkheid om een vak te leren, is om stage te lopen bij een bedrijf. De weeshuisvader gaat de komende tijd na welke opleidingsmogelijkheden er zijn voor de jongens na het verlaten van het weeshuis. Bovendien zullen de jongens door de staf nog meer worden gemotiveerd om een vervolgstudie te volgen.

Zowel in de weeshuizen als op de school waarop de kinderen zitten, wordt er weinig aan sport gedaan. Aan de weeshuisvader is gevraagd contact op te nemen met het hoofd van de school om na te gaan of het mogelijk is gezamenlijk een sportleraar aan te stellen. Deze leraar zal dan gedeeltelijk door de stichting worden betaald (circa $ 500,- per jaar). Sport is niet alleen goed voor de lichamelijke ontwikkeling, maar ook voor de sociale vaardigheden. Het koken gebeurt nu nog steeds op houtvuurtjes. Dankzij een gift van een Brit kunnen de twee keukens worden samengevoegd. Na de samenvoeging en na de verbetering van de elektriciteitsvoorziening overweegt het bestuur volgend jaar een elektrische oven, één of meer magnetrons en een koelkast aan te schaffen.

Verder is een begin gemaakt met de uitvoering van het groot onderhoud van de twee weeshuizen.

De elektriciteitsvoorziening

De elektriciteitsvoorziening van de weeshuizen is heel slecht. Vaak kunnen de computers daardoor in de avonduren niet worden gebruikt. De stroom komt nu uit vier verschillende bronnen te weten: een paar zonnepanelen, generator, eigen biogasinstallatie en een hydrocentrale (maar bij weinig neerslag is er geen stroom). De verwachting is echter dat de weeshuizen binnen zes maanden aangesloten zullen worden op het openbare elektriciteitsnet waardoor de stroomvoorziening aanzienlijk zal verbeteren.

De vrijwilligers

Eind december 2010 heeft een vrijwilligster (Susan) uit Hawaii een groentetuin aangelegd. Tevens heeft zij de zogenoemde ‘Korean Natural Farming’ geïntroduceerd. Met deze methode wordt gemengde compost gemaakt door dierlijke en plantaardige organische stoffen in een bepaalde verhouding met elkaar te mengen. Dit ‘groene’ proces van compost maken wordt in Hawaii, maar ook in andere landen met veel succes toegepast. Ook heeft ze aan vijftien boeren uit de omgeving van de weeshuizen geleerd hoe je op deze manier mest kunt maken.

In juli is een vrijwilligster (Yolanda) uit Spanje naar de weeshuizen gegaan en heeft daar ruim twee maanden gewerkt. Zij heeft Engelse en Spaanse les gegeven, computerles en de kinderen wat Spaanse dansjes geleerd. In augustus is een vrijwilligster (Hanny) uit Nederland naar de weeshuizen gegaan en heeft daar tezamen met onze lerares Engels (Sue) een eerste opzet gemaakt van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) voor elk kind. In dit plan worden onder andere de gezondheidstoestand, schoolervaringen, familieomstandigheden, sociale aspecten, hobby, enzovoort vastgelegd. Ook heeft zij aan de staf uitgelegd op welke wijze spelletjes ingezet kunnen worden om de kinderen iets te leren. Verder is aan onze controller aldaar geleerd hoe op Microsoft Excel de boekhouding kan worden bijgehouden. De dames zijn ook met een aantal kinderen naar een internetcafé gegaan om ze te leren hoe je een e-mail moet versturen.

U begrijpt dat de stafleden en de kinderen van de weeshuizen erg blij waren met de inzet van deze vrijwilligers. Ook in 2012 gaan er een paar vrijwilligers naar de weeshuizen.

De De kleine bedrijfjes

De weeshuizen hebben nu circa 350 kippen, die gemiddeld 250 eieren per dag leggen. Een groot deel van de eieren wordt op de markt verkocht, de rest wordt zelf gebruikt. De biogasinstallatie (werkt op afval van rijst) levert voornamelijk in de avonduren stroom aan onder andere 22 huizen in de omgeving van de weeshuizen. De bewoners betalen daarvoor een vast tarief per maand. Daar de spanning niet stabiel is, is deze stroom niet geschikt voor de computers. De eerste groente uit de groentetuin is geoogst en wordt voor eigen consumptie gebruikt. Op verzoek van de weeshuisvader zal een koe worden gekocht. De melk zal worden verkocht aan een hotel.

Activiteiten in Nederland

In 2011 zijn er twee jubilea gevierd waar geen cadeaus werden gevraagd, maar geld. Dit geld werd ter beschikking gesteld aan onze stichting. Verder heeft basisschool ‘De Hoeksteen’ in Landsmeer een veiling georganiseerd van schilderijen die leerlingen hadden gemaakt met als thema ‘Birma’. De opbrengst van de veiling (€ 1.000,-) is naar onze stichting gegaan. Verder heeft een donateur haar eerste AOW-uitkering aan de stichting overgemaakt.

In augustus 2012 bestaat de stichting 10 jaar. Ter gelegenheid hiervan zal er een feestelijke dag in september of oktober voor de donateurs en overige belangstellenden worden georganiseerd.

Financieel

Voornamelijk dankzij een zeer grote gift van een Amerikaans echtpaar, een grote gift van een Zwitserse organisatie, de opbrengst van de twee jubilea en de veiling van de schilderijen, hebben wij in 2011 een financieel overschot gerealiseerd. Het voorstel is dit overschot voor een groot gedeelte te bestemmen voor het aanschaffen van een aantal computers, het verbeteren van de keukenuitrusting, het schilderen van de weeshuizen en het verbeteren van de hygiëne en de veiligheid. Het eventuele restant van het overschot zal worden toegevoegd aan de reserves. Zoals reeds eerder is gerapporteerd, is het in Birma praktisch onmogelijk om gebouwen tegen brand-stormschade te verzekeren. Onze reserve is onder meer bedoeld om dergelijke calamiteiten op te vangen, maar ook om geld te reserveren voor het opzetten van kleine bedrijfjes. Verder hebben wij ook € 1.600,- ontvangen voor het studiefonds. Dit fonds is bestemd is om kinderen die de weeshuizen verlaten, financieel te ondersteunen bij hun verdere studie. Op dit moment maken 7 kinderen (één jongen en zes meisjes) gebruik van dit fonds.

Bestuur

Daar het bestuurslid Hans Kreuger is geëmigreerd, is de functie van websitebeheerder in het bestuur vacant. Wij verwachten dat wij deze vacature in het eerste kwartaal 2012 in te kunnen vullen. Onze adviseur Chris Westrus heeft door drukke werkzaamheden ook zijn functie moeten neerleggen. Wij bedanken Hans en Chris hartelijk voor hun jarenlange inzet voor de stichting.

Dank

Wij zijn buitengewoon dankbaar voor alle steun die wij in 2011 van u en van alle donateurs klein en groot, particulier en uit het bedrijfsleven, van kerken, van scholen en van de vrijwilligers hebben gekregen.

Heel hartelijk bedankt.

Het bestuur: Maria Overmars (voorzitter), Robert Schuil (lid) en Simon Goede (secretaris/penningmeester).

Voortgangsrapportage 2018

Geachte donateur en belangstellende,                                                                          Landsmeer, februari 2019.

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zeventiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) en de werkzaamheden in 2018 voor het jongens-en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

17 februari 2019

Merry Christmas

25 december 2018

Voortgangsrapportage 2017

Geachte donateur en belangstellende,

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zestiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2017 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

5 februari 2018

Voortgangsrapportage 2016

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de vijftiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2016 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

 

Lees verder

12 februari 2017

Film van het muziekproject

Via onderstaande link kunt u kijken naar een film van het muziekproject dat Cornee en Gerlieke  deden in het weeshuis in Birma. Lees verder

2 december 2014

Speciale sponsoractie voor Care for Children

Na het grote succes van vorig jaar heeft het softwarebedrijf JEM – id uit Honselersdijk besloten om ook dit jaar weer 24 uur  te werken voor het goede doel. Lees verder

1 december 2013

Youtube filmpje van de weeshuizen

Melle van Gelderen bezocht begin 2013 de weeshuizen in Minethouk en produceerde een filmpje. Lees verder

8 september 2013

Tien laptops voor de weeshuizen

In januari 2013 kocht Stichting Care for Children tien laptops voor de kinderen in de weeshuizen. Lees verder

6 april 2013

Voortgangsrapportage 2012

Dit is onze elfde voortgangsrapportage. Ze betreft onze werkzaamheden in 2012 voor de twee weeshuizen in Minethouk, Birma. Lees verder

27 januari 2013

Care for Children op Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten van stichting Care for Children? Lees verder

26 oktober 2012