Landsmeer, januari 2011

Beste donors en belangstellenden,

 

Dit is onze negende voortgangsrapportage betreffende onze werkzaamheden voor de twee weeshuizen in Nyaungshwe en omstreken in Birma.

 

Door ziekte hebben de bestuursleden de weeshuizen helaas niet in 2010 kunnen bezoeken. Gelukkig zijn er vijf donateurs uit Landsmeer geweest die de weeshuizen in 2010 wel hebben kunnen bezoeken. Zij hebben behalve geld, ook leerboeken en een nieuwe laptop voor de kinderen meegenomen. Het bestuur heeft wel frequent contact met de staf van de weeshuizen gehad via telefoon en e-mail. Vermeld kan worden dat alles goed gaat met de kinderen en de leden van de staf. Per ultimo 2010 woonden er in de weeshuizen 48 meisjes en 38 jongens. Ze gaan allemaal overdag naar school en in de avonduren krijgen ze bijlessen van de stafleden.

 

Ieder jaar worden de kinderen medisch onderzocht, dit is gratis. Ook krijgen de kinderen eenmaal per jaar een gebitscontrole. Die wordt gratis uitgevoerd door een tandarts voor wie Cor Visser destijds een belangrijk deel van de studiekosten heeft betaald.

 

Het is ons nog niet gelukt de staf van de weeshuizen te versterken. Een Nederlandse stichting die een school sponsort in Birma, zal ons nu helpen bij het zoeken naar een assistent voor onze lerares Engels die deel uitmaakt van de staf. Gezien de leeftijd van onze weeshuisvader (66 jaar) zal op termijn een opvolger voor hem moeten worden gezocht.

 

Vrijwilligers,

In maart 2010 heeft een dame uit Duitsland (Monica) een bezoek gebracht aan de weeshuizen. Zij heeft op ons verzoek en op onze kosten een nieuwe laptop meegenomen en uitleg gegeven over de diverse gebruiksmogelijkheden ervan. Verder heeft ze een paar taallessen Duits gegeven.

 

In april 2010 is voor de tweede keer een Australische dame (Fiona) een aantal dagen op bezoek geweest bij onze weeshuizen. Ze heeft daar, net als in 2009, een paar wervelende shows voor de kinderen gegeven, met de kinderen Engelse liedjes gezongen en gedichten en tekeningen gemaakt en muziekles op de gitaar gegeven. Fiona is een professionele clown die haar brood verdient met het geven van shows aan kinderen. Ongeveer twee maanden per jaar geeft ze gratis shows voor en teken- en muzieklessen aan kinderen in weeshuizen en in achterstandswijken buiten Australië.

 

In december 2010 is een dame uit Hawaii (Susan) naar de weeshuizen gegaan.  Zij wilde nagaan of het mogelijk is om groente voor eigen verbruik bij de weeshuizen te verbouwen. Om de nodige kennis op te doen, heeft zij tezamen met de weeshuisvader een aantal boeren bezocht die groente verbouwen. Als alles volgens plan verloopt, hopen wij volgend jaar dit project te implementeren. Susan heeft bovendien Engelse les aan de kinderen gegeven en hen tevens geleerd hoe ze zelf groente voor eigen gebruik kunnen verbouwen.

 

Ook voor 2011 hebben zich weer vrijwilligers gemeld die voor enkele weken willen werken in de weeshuizen. Wij zijn trots op de inzet van onze vrijwilligers die het leven van de kinderen proberen te verbeteren.

 

De kleine bedrijven

Gezien het succes van onze kippenbusiness in 2009, hebben wij in 2010 nog een paar honderd kippen gekocht waarvan de eieren op de markt worden verkocht.

 

De warmtekrachtinstallatie is dit jaar in bedrijf genomen. In tijden dat de stroom uitvalt, en dat gebeurt bijna iedere dag na 18.00 uur in Birma, wordt de installatie opgestart. Door het verbranden van afval van rijst wordt er stoom opgewekt. De stoom wordt gebruikt om een generator aan te drijven waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Er wordt ook een kleine hoeveelheid stroom geleverd aan de naaste buren.

 

Op een stuk land dat destijds is aangekocht door de weeshuizen, wordt door een boer rijst verbouwd. Als ‘huur’ wordt een gedeelte van de rijstopbrengst aan de weeshuizen gegeven.

 

Activiteiten in Nederland

Ook in 2010 waren er donateurs die op een bijzondere manier geld hebben gegeven aan onze stichting. Zo zijn er drie jubilea gevierd waar geen cadeaus werden gevraagd, maar geld. Dit geld werd ter beschikking gesteld aan onze stichting. Verder heeft basisschool ‘De Hoeksteen’ uit Landsmeer actie gevoerd voor onze stichting. Een winkel in Landsmeer waar onder meer gebruikte kleding wordt verkocht, geeft hun fooien aan onze stichting.

 

In Landsmeer is een expositie georganiseerd rondom in Birma gemaakte foto’s van de Landsmeerse amateurfotograaf Pieter de Kleer. Onder grote belangstelling heeft de fotograaf bij de opening van deze expositie de foto’s op een groot scherm vertoond en toegelicht. Tevens heeft een van de bestuursleden van onze stichting op die avond de laatste stand van zaken van onze weeshuizen verteld.

 

In 2010 is onze website (www.careforechildren.nu) aangepast. Er is een fotoboek van de weeshuizen geplaatst en er is een nieuwssectie gekomen op de homepage. Het is nu ook mogelijk om te doneren via de website. Volgend jaar zal de website ook in het Engels worden vertaald om zodoende een groter publiek te  bereiken.

 

Financieel

Voornamelijk dankzij een grote gift van een Zwitserse organisatie (€ 3.700,-) en de opbrengst van de drie hiervoor vermelde jubilea (€ 1.805,-) , hebben wij in 2010 een klein overschot weten te realiseren. Dit bedrag is toegevoegd aan onze reserve.

Een reserve is nodig omdat het bijvoorbeeld in Birma niet mogelijk is om de weeshuizen tegen brand-, stormschade en dergelijke te verzekeren, particuliere verzekeringsmaatschappijen bestaan daar niet. Mocht er dus ooit brand in de weeshuizen uitbreken, dan kan de directie van de weeshuizen de schade bij niemand claimen. Voor onder andere dergelijke calamiteiten, maar ook om voorbereid te zijn op onvoorziene omstandigheden, hebben wij de afgelopen jaren een financiële buffer opgebouwd.

 

Wij hebben ook € 1.564,- ontvangen voor ons studiefonds dat is bestemd om kinderen die de weeshuizen verlaten, financieel te ondersteunen bij hun verdere studie. Op dit moment maken van dit fonds vier kinderen gebruik.

 

 

Dank

Wij zijn buitengewoon dankbaar voor alle steun die wij in 2010 van u en van alle andere donateurs, klein en groot, particulier en uit het bedrijfsleven, van kerken en scholen hebben gekregen.

 

Heel hartelijk bedankt!

 

Het bestuur: Maria Overmars (voorzitter), Robert Schuil (lid), Hans Kreuger (lid) en Simon Goede (secretaris/penningmeester).

Voortgangsrapportage 2019

 

Geachte donateur en belangstellende,                                              Landsmeer, januari 2020.

Sinds de oprichting van onze stichting Care For Children in 2002 is dit de achttiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar), de bestuurswijzigingen en de werkzaamheden in 2019 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

18 januari 2020

Voortgangsrapportage 2018

Geachte donateur en belangstellende,                                                                          Landsmeer, februari 2019.

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zeventiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) en de werkzaamheden in 2018 voor het jongens-en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

17 februari 2019

Merry Christmas

25 december 2018

Voortgangsrapportage 2017

Geachte donateur en belangstellende,

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zestiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2017 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

5 februari 2018

Voortgangsrapportage 2016

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de vijftiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2016 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

 

Lees verder

12 februari 2017

Film van het muziekproject

Via onderstaande link kunt u kijken naar een film van het muziekproject dat Cornee en Gerlieke  deden in het weeshuis in Birma. Lees verder

2 december 2014

Speciale sponsoractie voor Care for Children

Na het grote succes van vorig jaar heeft het softwarebedrijf JEM – id uit Honselersdijk besloten om ook dit jaar weer 24 uur  te werken voor het goede doel. Lees verder

1 december 2013

Youtube filmpje van de weeshuizen

Melle van Gelderen bezocht begin 2013 de weeshuizen in Minethouk en produceerde een filmpje. Lees verder

8 september 2013

Tien laptops voor de weeshuizen

In januari 2013 kocht Stichting Care for Children tien laptops voor de kinderen in de weeshuizen. Lees verder

6 april 2013

Voortgangsrapportage 2012

Dit is onze elfde voortgangsrapportage. Ze betreft onze werkzaamheden in 2012 voor de twee weeshuizen in Minethouk, Birma. Lees verder

27 januari 2013