Dit is onze achtste voortgangsrapportage betreffende onze werkzaamheden voor de twee weeshuizen in Nyaungshwe en omstreken in Birma.

Bezoeken van het bestuur aan de weeshuizen

In 2009 heeft het bestuur de weeshuizen tweemaal bezocht, de eerste keer in januari/februari en de tweede keer in november. Deze bezoeken stonden vooral in het teken van het geven van adviezen aan de staf en het nagaan van mogelijkheden voor het oprichten van kleine bedrijven. Bij ongeveer dertig kinderen hebben wij een interview afgenomen om na te gaan wat de achtergronden van de kinderen zijn en hun ambities voor de toekomst. De armoede, het missen van (een van) de ouders, familieleden die maar af en toe komen, vormde de rode draad in deze gesprekken. Ondanks alle goede zorgen en aandacht die zij in de weeshuizen krijgen, missen deze kinderen natuurlijk allemaal een ouderlijk huis.

De kinderen van 14 jaar en ouder (circa veertig) hebben we gestimuleerd hun talenten te ontdekken. Wij hebben hun geadviseerd om toch vooral serieus hun huiswerk te doen. Onze Engelse speech voor deze kinderen werd simultaan in het Birmees vertaald door de weeshuisvader. De kinderen van basisschool ‘De Hoeksteen’ uit Landsmeer hadden voor de kinderen daar tekeningen gemaakt en aan ons meegegeven. Als dank hebben de weeskinderen tekeningen gemaakt voor de kinderen van de Hoeksteen. Deze hebben wij meegenomen.

Wij hebben ook de appartementen van de leraren bezocht. Deze appartementen zijn dankzij een actie van de Rotary Landsmeer/Amsterdam Noord en de Lionsclub Landsmeer gebouwd. Inmiddels worden alle zes appartementen bewoond, de leerkrachten zijn ons erg dankbaar voor deze huisvesting.

Ook zijn de computers gerepareerd die afgelopen jaar waren uitgevallen. Een bedrijf uit Landsmeer heeft een tweedehands laptop geschonken. Geld is gegeven om een printer te kopen voor deze laptop. Een kunstenaar uit Landsmeer heeft een portret van Cor Visser geschilderd. Dit schilderij hebben wij overhandigd aan de staf van de weeshuizen en zal worden opgehangen in het meisjesweeshuis. Men was zichtbaar ontroerd.

Overige bezoeken aan de weeshuizen

In juni 2009 is er een Australische dame (Fiona) op bezoek geweest bij onze weeshuizen en heeft daar drie wervelende shows voor de kinderen gegeven. Fiona is een professionele clown die haar brood in Australië verdient met het geven van shows aan kinderen. Twee maanden per jaar geeft ze gratis shows buiten Australië in weeshuizen en voor kinderen uit achterstandswijken.

Een reisleidster van een grote reisorganisatie uit Nederland heeft met een aantal toeristen een bezoek gebracht aan de weeshuizen. Ook dit jaar staan er weer reizen naar Birma gepland. Vergeleken met vorig jaar hebben relatief veel toeristen een bezoek gebracht aan onze weeshuizen. Het positieve van de bezoeken is dat toeristen veelal een gift geven voor de weeshuizen. Een Brit heeft een jaar geleden geld gegeven voor het bouwen van een groot theehuis bij de weeshuizen. Hier kunnen toeristen gastvrij worden ontvangen. Bij dit theehuis is ook een kleine keuken gebouwd zodat de toeristen ook een eenvoudige lunch kunnen krijgen. Het theehuis is door ons in november officieus in gebruik genomen en ziet er prachtig uit.

De staf van de weeshuizen

De staf van de weeshuizen zal worden versterkt. Zo zal er worden gezocht naar een assistent voor onze lerares Engels en zijn er gesprekken gaande voor het aanstellen van een parttime computerleraar. Verder willen we de bijlessen die gegeven worden door sommige stafleden op een hoger niveau brengen door onder meer het aanschaffen van beter lesmateriaal. Ook zijn wij nog steeds op zoek naar vrijwilligers die de staf in een werkvakantie willen ondersteunen.

De kleine bedrijven

Vorig jaar hebben wij $ 1.600,- beschikbaar gesteld voor het kopen van kippen (circa 240) plus het bouwen van een kippenhok. In maart 2009 is dit project gereedgekomen. Sindsdien wordt een groot deel van de eieren (circa 200 stuks per dag) door een van de stafleden elke dag op de markt verkocht. De rest van de eieren wordt zelf gebruikt. De opbrengst van dit project is dusdanig (investering hebben wij er binnen een jaar uit) dat het bestuur besloten heeft om deze kippenbusiness verder uit te breiden in 2010.

Het land rond de weeshuizen biedt veel mogelijkheden voor het verbouwen van gewassen. Een zadengroothandel uit Nederland heeft ons groentezaden beschikbaar gesteld voor het verbouwen van verschillende groenten in Birma. De groente is bestemd voor eigen gebruik en voor de verkoop.

Omdat de stroomvoorziening in Birma heel slecht is, heeft een donateur geld beschikbaar gesteld voor het bouwen van een soort warmtekrachtinstallatie. De grondstof hiervoor is afval van rijst. Dat is in Birma voldoende voorhanden. Dit project is bijna gereed.

Door deze projecten hebben wij een flinke stap gezet in het realiseren van een belangrijke doelstelling van onze stichting: namelijk dat de weeshuizen in de toekomst minder afhankelijk zijn van giften uit het buitenland.

Activiteiten in Nederland

Ieder jaar weer zijn er donateurs die op een bijzondere manier geld geven aan onze stichting. Zo zijn er in 2009 twee jubilea gevierd waar geen cadeaus werden gevraagd, maar geld. Dit geld werd ter beschikking gesteld aan onze stichting. Verder hebben enkele jongeren op Koninginnedag spullen verkocht op de vrijmarkt. De opbrengst hiervan is door een van de ouders verdubbeld en ten gunste gekomen aan de stichting.

In oktober hebben wij een bijeenkomst voor onze donateurs belegd in Landsmeer. Door middel van films, dia’s en gesprekken zijn ze op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Ook is er op deze dag een portret van Cor Visser onthuld dat in opdracht van het bestuur door Mieke ter Brake, een Landsmeerse schilderes, is vervaardigd. Deze bijeenkomst was een groot succes, circa honderd donateurs waren aanwezig.

Er zijn contacten gelegd met twee stichtingen in Nederland die twee scholen ondersteunen in Birma. Doel hiervan is ervaringen en ideeën met elkaar uit te wisselen.

Wij hebben een begin gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe website. Verder hebben wij nieuwe brochures laten drukken en deze in oktober naar alle donateurs gestuurd. Ook hebben wij de brochures in wachtruimtes van verschillende ziekenhuizen en artsen neergelegd.

Dank

Wij zijn buitengewoon dankbaar voor alle steun die wij in 2009 van u en van alle andere donateurs, klein en groot, particulier en uit het bedrijfsleven, van kerken en scholen hebben gekregen.

Heel hartelijk bedankt!

Het bestuur: Maria Overmars (voorzitter), Robert Schuil (lid), Hans Kreuger (lid) en Simon Goede (secretaris/penningmeester).

Stichting Care for Children, p.a. ‘t Plankenpad 28, 1121 JL Landsmeer

Bankrekeningen: ING: 9390567, Rabo: 3835.73.084

E-mail: simon_goede@hotmail.com

Voortgangsrapportage 2019

 

Geachte donateur en belangstellende,                                              Landsmeer, januari 2020.

Sinds de oprichting van onze stichting Care For Children in 2002 is dit de achttiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar), de bestuurswijzigingen en de werkzaamheden in 2019 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

18 januari 2020

Voortgangsrapportage 2018

Geachte donateur en belangstellende,                                                                          Landsmeer, februari 2019.

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zeventiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) en de werkzaamheden in 2018 voor het jongens-en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

17 februari 2019

Merry Christmas

25 december 2018

Voortgangsrapportage 2017

Geachte donateur en belangstellende,

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zestiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2017 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

5 februari 2018

Voortgangsrapportage 2016

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de vijftiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2016 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

 

Lees verder

12 februari 2017

Film van het muziekproject

Via onderstaande link kunt u kijken naar een film van het muziekproject dat Cornee en Gerlieke  deden in het weeshuis in Birma. Lees verder

2 december 2014

Speciale sponsoractie voor Care for Children

Na het grote succes van vorig jaar heeft het softwarebedrijf JEM – id uit Honselersdijk besloten om ook dit jaar weer 24 uur  te werken voor het goede doel. Lees verder

1 december 2013

Youtube filmpje van de weeshuizen

Melle van Gelderen bezocht begin 2013 de weeshuizen in Minethouk en produceerde een filmpje. Lees verder

8 september 2013

Tien laptops voor de weeshuizen

In januari 2013 kocht Stichting Care for Children tien laptops voor de kinderen in de weeshuizen. Lees verder

6 april 2013

Voortgangsrapportage 2012

Dit is onze elfde voortgangsrapportage. Ze betreft onze werkzaamheden in 2012 voor de twee weeshuizen in Minethouk, Birma. Lees verder

27 januari 2013