Dit is onze zevende voortgangsrapportage betreffende onze werkzaamheden voor de weeshuizen in Birma.

Stichting Care for Children

De Stichting Care for Children stelt zich ten doel kinderen in Birma, en wel in Nyaungshwe en omstreken, die onder zeer moeilijke omstandigheden opgroeien, te ondersteunen in hun levensonderhoud, huisvesting, scholing en het leren van een beroep. Hierbij gaat het met name om weeskinderen. De stichting kan haar werk doen dankzij de giften van donateurs uit verschillende landen. Hoewel het in eerste instantie de bedoeling was alleen voor meisjes te zorgen, hebben wij in januari 2008 ook het jongensweeshuis, nabij het meisjesweeshuis gelegen, geïntegreerd in onze stichting. Nyaungshwe is de oude hoofdstad van de zuidelijke Shan staat en ligt pal naast het Inle meer, het op één na grootste meer van Birma.

De stichting is in 2002 opgericht door Cor Visser, afkomstig uit Landsmeer. Hij verbleef sinds 1995 zes maanden per jaar in Birma. Tot ons grote verdriet is Cor Visser in december 2007 plotseling overleden in Birma. Hoewel het verlies van Cor Visser nog steeds voelbaar en merkbaar is, heeft het bestuur inmiddels de werkzaamheden van Cor in Birma zoveel als mogelijk overgenomen. Wekelijks bellen we met de weeshuisvader. Verder e-mailen we regelmatig en reizen we af en toe naar het land. Natuurlijk om geld te brengen, maar ook om afspraken met het bestuur van de weeshuizen te maken over de toekomst van de weeshuizen.

Bezoek aan Birma

In 2008 hebben we in februari en in november de weeshuizen bezocht. Over ons bezoek in februari rapporteerden we in de voortgangsrapportage van februari 2008. In november zijn Robert Schuil en Simon Goede, beiden bestuursleden van de Stichting Care for Children, naar Birma geweest. Zij zijn samen met nog drie anderen gegaan, te weten Christine Carstens, Annette Hilhorst en Jan Tuitjer. Behalve voor Robert, was het voor de anderen de eerste keer dat zij Birma bezochten. Het was een zeer verrassende en emotionele ervaring. De bevolking leeft er in grote armoede, de wegen zitten vol kuilen en gaten en de huizen op het platteland zijn nagenoeg allemaal schamele hutjes. Dit heeft een diepe indruk op ons gemaakt. Ondanks hun armoede waren de mensen die wij hebben ontmoet allemaal even aardig, gastvrij en vrolijk.

De kinderen (110) in de weeshuizen maken het allemaal goed en zij hebben een veel beter leven dan het gemiddelde kind in Birma. Wij hebben met alle kinderen een gezamenlijke maaltijd gehad. De meisjes en de jongens hebben voor ons gezongen en gedanst, gekleed in de klederdracht van het district waar ze vandaan komen. Ontroerend om mee te maken. Wij hebben ook de vier meisjes ontmoet die studeren op kosten van ons studiefonds. Tijdens ons bezoek hebben wij er bij de kinderen die in april 2009 examen gaan doen erop aangedrongen om verder te gaan studeren.

Met de staf en het bestuur van de weeshuizen hebben we gesproken over het oprichten van kleine bedrijfjes die op termijn geld zouden moeten genereren voor de weeshuizen. Over een paar maanden hopen wij daar honderd kippen te hebben waarvan de eieren zullen worden verkocht en de opbrengst ten gunste komt van de weeshuizen.

Verder hebben wij een lagere/middelbare school bezocht waar kinderen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar naar toe gaan, waaronder honderd van ons. De leraren van die school wonen in kleine appartementen vlakbij de school. De meeste appartementen stonden op instorten. Dankzij de actie van de Rotary Landsmeer/Amsterdam Noord en de Lionsclub Landsmeer op koninginnedag 2008, hebben wij een gift kunnen geven aan de school voor de renovatie van deze appartementen. De kinderen van deze school krijgen eenmaal per jaar een medische check-up die betaald wordt door de school.

Wij hebben ook gekeken bij een kinderopvang voor kinderen tot 5 jaar. Hier worden ook een paar van onze kinderen opgevangen. Omdat de kinderopvang nagenoeg geen inkomsten heeft, hebben de 4 leidsters van deze opvang een beroep op ons gedaan hen financieel te helpen. Dankzij een gift van één van onze donateurs, hebben wij de kinderopvang voor 2009 kunnen helpen. Voor de jaren na 2009 zullen wij contact opnemen met een bevriende organisatie in Duitsland.

Het belangrijkste van deze reis was voor ons dat we hebben kunnen constateren dat het goed gaat met ‘onze’ kinderen in Birma. Ook hebben wij aan het bestuur van de weeshuizen nogmaals laten weten dat wij doorgaan met onze financiële steun.

Werken in de vakantie

Een bestuurslid van een bevriende organisatie in Duitsland heeft drie weken lang, belangeloos, geholpen in de weeshuizen. Zij heeft daar onder andere Duitse en Engelse les gegeven aan de staf en de kinderen, computerles gegeven en wandeltochten voor de kinderen georganiseerd. Gezien het grote succes van haar bezoek, gaan we bekijken hoe we vaker een werkvakantie in de weeshuizen kunnen laten plaatsvinden.

Plannen voor het komend jaar

Voor 2009 staan de volgende activiteiten op het programma:

1. Periodiek een digitale nieuwsbrief versturen.

2. Ontwikkelen van een nieuwe website.

3. Maken van nieuwe brochures.

4. Studie verrichten naar oprichten van kleine bedrijfjes in de nabijheid van de weeshuizen.

5. Versteviging van de staf van de weeshuizen.

6. Verdere samenwerking zoeken met andere humanitaire organisaties die werkzaam zijn in Birma.

Financieel

Dankzij een aantal grote giften, de opbrengst van een 40 jarig huwelijksfeest en doordat een aantal werknemers van een groot internationaal bedrijf de waarde van hun kerstpakket gedoneerd heeft aan onze stichting, hebben wij een goed jaar achter de rug. Deze extra inkomsten hebben wij vooral gereserveerd voor twee projecten:

– Het verstevigen van ons studiefonds. Hierop zal naar verwachting in de toekomst een veel groter beroep worden gedaan

– Het oprichten van kleine bedrijfjes in de komende jaren. Dit met als doel de weeshuizen niet alleen op termijn minder afhankelijk te laten zijn van de giften van onze donateurs, maar ook om de kinderen werkervaring te laten opdoen in deze bedrijfjes.

Beide projecten zijn uitermate belangrijk voor de toekomst van de kinderen.

Toekenning ANBI

De belastingdienst heeft onze stichting officieel aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor mag elke donateur giften aan de stichting Care for Children aftrekken van het inkomen waarover de inkomstenbelasting wordt berekend. Ook hoeft onze stichting geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Dank

Wij zijn buitengewoon dankbaar voor alle steun die wij in 2008 van u en van alle andere donateurs, klein en groot, particulier en uit het bedrijfsleven, van stichtingen, kerken en scholen hebben gekregen.

Meer informatie over de stichting kunt u vinden op onze website:  www.careforchildren.nu

Heel hartelijk bedankt!

Het bestuur: Maria Overmars, (voorzitter), Robert Schuil (lid), Hans Kreuger ((lid) en Simon Goede (secretaris/penningmeester).

Stichting Care for Children, p.a. ‘t Plankenpad 28, 1121 JL Landsmeer

Postbankrekening: 9390567, bankrekening Rabo 3835.73.084

E-mail: simon_goede@hotmail.com, website www.careforchildren.nu

Voortgangsrapportage 2019

 

Geachte donateur en belangstellende,                                              Landsmeer, januari 2020.

Sinds de oprichting van onze stichting Care For Children in 2002 is dit de achttiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar), de bestuurswijzigingen en de werkzaamheden in 2019 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

18 januari 2020

Voortgangsrapportage 2018

Geachte donateur en belangstellende,                                                                          Landsmeer, februari 2019.

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zeventiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) en de werkzaamheden in 2018 voor het jongens-en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

17 februari 2019

Merry Christmas

25 december 2018

Voortgangsrapportage 2017

Geachte donateur en belangstellende,

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zestiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2017 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

5 februari 2018

Voortgangsrapportage 2016

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de vijftiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2016 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

 

Lees verder

12 februari 2017

Film van het muziekproject

Via onderstaande link kunt u kijken naar een film van het muziekproject dat Cornee en Gerlieke  deden in het weeshuis in Birma. Lees verder

2 december 2014

Speciale sponsoractie voor Care for Children

Na het grote succes van vorig jaar heeft het softwarebedrijf JEM – id uit Honselersdijk besloten om ook dit jaar weer 24 uur  te werken voor het goede doel. Lees verder

1 december 2013

Youtube filmpje van de weeshuizen

Melle van Gelderen bezocht begin 2013 de weeshuizen in Minethouk en produceerde een filmpje. Lees verder

8 september 2013

Tien laptops voor de weeshuizen

In januari 2013 kocht Stichting Care for Children tien laptops voor de kinderen in de weeshuizen. Lees verder

6 april 2013

Voortgangsrapportage 2012

Dit is onze elfde voortgangsrapportage. Ze betreft onze werkzaamheden in 2012 voor de twee weeshuizen in Minethouk, Birma. Lees verder

27 januari 2013