Dit is al weer onze zesde voortgangsrapportage. Helaas moeten wij deze keer beginnen met een droevige mededeling.
Op 23 december jl. is abrupt een einde gekomen aan het leven van onze dierbare vriend Cor Visser, oprichter en voorzitter van de stichting Care for Children. Vanaf 1996 heeft hij zich met hart en ziel en onvermoeibaar ingezet voor het lot van enkele honderden weeskinderen in Birma. Vele kinderen hebben dankzij zijn ideeën en enthousiasme, voedsel, kleding, onderdak, opleiding en daardoor een toekomst gekregen. Wij zullen Cor, onze kameraad met zijn warme gedreven persoonlijkheid en een groot rechtvaardigheidsgevoel, missen. Hij was de spil van onze stichting. Als bestuur zullen we al het mogelijke doen om de stichting Care for Children in zijn geest voort te zetten.

Hoe verder ?

Kort na het overlijden van Cor is het bestuur bijeengekomen om zich te beraden op de nieuwe situatie. Besloten is dat de stichting de steun aan de weeshuizen zal voortzetten. Maria Overmars is Cor opgevolgd als voorzitter van de stichting. Belangrijkste probleem waarvoor wij stonden was het instandhouden houden van de communicatie en de concrete steun aan de weeshuizen. Tot onze vreugde hebben wij een aantal mensen bereid gevonden een paar keer per jaar naar Birma te reizen om de kwaliteit van de weeshuizen te bewaken, periodiek overleg met de directeur en de staf van de weeshuizen te voeren, de weeskinderen te begeleiden die verder willen studeren, kleine bedrijfjes op te zetten (ter ondersteuning van de weeshuizen) en/of hierover te adviseren en om natuurlijk het geld te brengen vanuit Nederland. Deze mensen zijn: Robert Schuil die de contacten met Birma zal coördineren en tevens lid van het bestuur wordt en Gerrit Jan Muller en Chris Westrus die de bestuursleden zullen ondersteunen. Verder zal er een paar keer per maand contact zijn (telefonisch of per e-mail) tussen de heer U Tet Tun, directeur van de weeshuizen, en het bestuur. Begin februari 2008 hebben Robert, Gerrit Jan en Chris de weeshuizen bezocht. De heer U Tet Tun was zeer verheugd te horen dat wij het levenswerk van Cor willen en kunnen voortzetten.

Het jongensweeshuis

Cor Visser heeft een groot aandeel gehad in het jongensweeshuis dat in 2000 is geopend en zich pal naast het meisjesweeshuis bevindt. Tot medio 2007 werd het jongensweeshuis door Amerikanen gefinancierd. Zij zijn hiermee echter onverwachts gestopt, de reden is volstrekt onduidelijk. Het jongensweeshuis valt onder dezelfde directie als het meisjesweeshuis. De weesjongens die er wonen, totaal circa zestig, dreigden hierdoor in de problemen te komen. Onze stichting is voor deze jongens in de bres gesprongen. In september hebben we een benefietdag ten behoeve van het jongensweeshuis georganiseerd. Deze heeft veel nieuwe donateurs en giften opgebracht en wel zodanig dat het financieel verantwoord was het jongensweeshuis te integreren in de stichting Care for Children. In januari 2008 heeft dit zijn beslag gekregen. Dit betekent dat wij nu de verantwoording hebben over in totaal honderdtien weeskinderen (vijftig meisjes en zestig jongens).

Het meisjesweeshuis

De meisjes zijn zeer aangeslagen door het overlijden van Cor Visser. Twee Nederlandse toeristen bezochten een week na het overlijden van Cor de weeshuizen en constateerden dat de vrolijke sfeer bij de ontvangst ontbrak. De meisjes maken het echter allemaal goed en zijn gezond. In 2007 hebben wij twaalf nieuwe weesmeisjes in het weeshuis opgenomen. Op dit moment wonen er circa vijftig meisjes. Een aantal meisjes gaat in 2008 eindexamen doen en het weeshuis daarna verlaten.

Studiefonds en vervolgopleidingen

De volgende meisjes willen verder studeren en zullen worden ingeschreven voor een studie: Ma Union Thetway (Engels), Ma Kun Cho Thar (chemie), Mya Mon So (mathematics) en Ma Moe Khine (vroedvrouw). Deze meisjes zullen worden begeleid door iemand van de staf van het weeshuis. De kosten van deze opleidingen kunnen wij betalen uit ons eigen studiefonds. Dit fonds bedroeg onder andere dankzij enkele gulle gevers aan het einde van 2007 ruim € 14.000,-.

Werving donateurs

Medio juni hebben wij voor het eerst een folder laten maken waarmee we nieuwe donateurs kunnen werven. De folder heeft er mede aan bijgedragen dat we acht donateurs erbij hebben gekregen. Ook hebben wij een Engelstalige folder laten maken. Deze wordt gegeven aan buitenlandse toeristen die de weeshuizen bezoeken. Deze folders zijn, nagenoeg belangeloos, gemaakt door twee professionele dames uit Hengelo. De één heeft de tekst geschreven en de ander heeft de vormgeving gedaan. Bovendien hebben we voor een betere herkenbaarheid een nieuw logo laten ontwikkelen dat u aantreft links bovenaan de brief.

Communicatie naar onze donateurs

Eenmaal per jaar sturen wij een voortgangsrapportage naar onze donateurs. Om de communicatie met onze donateurs nog beter te onderhouden wordt er een nieuwe eigen website gemaakt. Hierop zullen de laatste ontwikkelingen worden vermeld. We zullen op HYPERLINK “http://careforchildren.inlelake.info” http://careforchildren.inlelake.info laten weten wanneer de nieuwe site is te raadplegen.

Overige bijzondere gebeurtenissen

In 2007 hebben wij tweemaal een grote gift gekregen van de stichting Julia. Deze stichting stelt zich ten doel kinderen die onder zeer moeilijke omstandigheden en in armoede opgroeien, te ondersteunen in hun levensonderhoud, huisvesting, scholing en het leren van een beroep. Hierbij gaat het om wees- en straatkinderen in de leeftijd tot 18 jaar waar ook ter wereld. Paul en Caroline van de stichting Julia hebben vorig jaar ons weeshuis in Birma bezocht en waren erg onder de indruk van het werk dat wij daar verrichten. Zij hebben om die reden besloten ons structureel financieel te ondersteunen.

Op 15 december jl. heeft de Lionsclub Landsmeer een kinderconcert ten bate van onze stichting georganiseerd. Het Jeugdorkest Amsterdam Noord, dat als thuisbasis de Muziekschool Noord in Amsterdam heeft, verzorgde die dag ‘life’de muziek bij de film ‘The Snowman’. De opbrengst van dit concert bedroeg € 1.000,-.

Ook heeft in de maand december de diaconie van de Protestantse Gemeente Landsmeer voor onze stichting gecollecteerd (opbrengst € 500,-). De diaconie heeft tevens toegezegd ons structureel te gaan ondersteunen.

Wij zijn buitengewoon dankbaar voor alle steun die wij in 2007 van u en van alle andere donateurs mochten ontvangen. Dit stimuleert ons enorm en maakt het mogelijk om het levenswerk van Cor Visser te kunnen voortzetten.

De hartelijke groeten van het bestuur van de stichting Care for Children,

Maria Overmars, Hans Kreuger en Simon Goede

Stichting Care for Children, p.a. ‘t Plankenpad 28, 1121 JL Landsmeer

Postbankrekening: 9390567, bankrekening Rabo 3835.73.084

http://careforchildren.inlelake.info

Voortgangsrapportage 2019

 

Geachte donateur en belangstellende,                                              Landsmeer, januari 2020.

Sinds de oprichting van onze stichting Care For Children in 2002 is dit de achttiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar), de bestuurswijzigingen en de werkzaamheden in 2019 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

18 januari 2020

Voortgangsrapportage 2018

Geachte donateur en belangstellende,                                                                          Landsmeer, februari 2019.

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zeventiende voortgangsrapportage. Ze gaat in op de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) en de werkzaamheden in 2018 voor het jongens-en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

17 februari 2019

Merry Christmas

25 december 2018

Voortgangsrapportage 2017

Geachte donateur en belangstellende,

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de zestiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2017 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

Lees verder

5 februari 2018

Voortgangsrapportage 2016

Sinds de oprichting van onze stichting in 2002 is dit de vijftiende voortgangsrapportage. Ze betreft de ontwikkelingen in Birma (Myanmar) in het algemeen en de werkzaamheden in 2016 voor het jongens- en meisjesweeshuis in Minethouk, Birma.

 

Lees verder

12 februari 2017

Film van het muziekproject

Via onderstaande link kunt u kijken naar een film van het muziekproject dat Cornee en Gerlieke  deden in het weeshuis in Birma. Lees verder

2 december 2014

Speciale sponsoractie voor Care for Children

Na het grote succes van vorig jaar heeft het softwarebedrijf JEM – id uit Honselersdijk besloten om ook dit jaar weer 24 uur  te werken voor het goede doel. Lees verder

1 december 2013

Youtube filmpje van de weeshuizen

Melle van Gelderen bezocht begin 2013 de weeshuizen in Minethouk en produceerde een filmpje. Lees verder

8 september 2013

Tien laptops voor de weeshuizen

In januari 2013 kocht Stichting Care for Children tien laptops voor de kinderen in de weeshuizen. Lees verder

6 april 2013

Voortgangsrapportage 2012

Dit is onze elfde voortgangsrapportage. Ze betreft onze werkzaamheden in 2012 voor de twee weeshuizen in Minethouk, Birma. Lees verder

27 januari 2013