Juni 2017

Bestuur

In onze voortgangsrapportage over 2016 hebben wij vermeld, dat door een ruis in de samenwerking van de bestuursleden,  alle bestuursleden in 2017 plaats zullen maken voor nieuwe bestuursleden. Dit is conform het advies van onze adviseur Maria Overmars.

Tot nu toe is het echter nog niet gelukt geschikte kandidaten te vinden om de verschillende vacatures in te vullen. U kunt er van overtuigd zijn dat wij in deze overgangsperiode “goed op de winkel” passen, dit wil zeggen dat wij de staf van de weeshuizen voorzien van adviezen en dat de betaling aan de weeshuisvader U Tet Tun van de salarissen en andere exploitatiekosten gewoon doorgaat.

Sue

Helaas heeft Sue, die verantwoordelijk was voor het meisjesweeshuis sinds 2005, per 1 juni ontslag genomen. Sue heeft ruim 12 jaar bij ons gewerkt en is van onschatbare waarde geweest voor de kinderen. Zij stond niet alleen dag en nacht klaar voor “haar” kinderen, maar gaf ook bijlessen en leidde honderden toeristen langs en door de gebouwen. Een aantal toeristen was zo onder de indruk van wat zij zagen en hoorden, dat ze later als vrijwilliger in de weeshuizen hebben gewerkt.

Voor onze weeshuizen is haar vertrek een zeer groot verlies. Wij zijn Sue zeer dankbaar voor wat zij allemaal voor de kinderen heeft gedaan. Voorlopig wordt haar taak waargenomen door zes meisjes van onze weeshuizen die hun High School diploma hebben gehaald.

Vrijwilligers

In september aanstaande zal Marianne Gaultier twee weken als vrijwilliger naar de weeshuizen gaan. Marianne heeft een opleiding Engineering gevolgd in Frankrijk en zal tezamen met onze weeshuisvader nagaan of het  plaatsen van zonnepanelen rendabel is. Voorts zal zij nagaan of de huidige elektriciteitsbekabeling wel voldoet aan de veiligheidseisen.

 

Simon Goede (demissionair penningmeester/secretaris stichting Care for Children).

 

 

 


 

 

Beste lezers,                                                                                                                 April, 2017

Graag stel ik u voor aan Dagmar Lap, een freelance fotografe.

Dagmar heeft afgelopen jaren in verschillende Aziatische landen mensen gefotografeerd. Zij is van plan dit jaar een fotoboek uit te geven met circa honderd foto’s van mensen die wonen en werken in Azië, waaronder Myanmar.

Van ieder verkocht boek zal € 1,- naar onze stichting gaan. Een geweldig initiatief dat uiteraard onze steun heeft.

U kunt alles te weten komen over dit unieke project door hier te klikken.

Van harte aanbevolen.

 

Vriendelijke groeten

 

Simon Goede