November 2017.

Vrijwilligers

Emma Bonnefous, een Française, heeft in oktober een weeklang danslessen aan de kinderen gegeven. Zij heeft daarvan een mooie video gemaakt.

Tjitske Bakker, een verpleegkundige uit Nederland, heeft in oktober de medicijnen en verbandmiddelen die aanwezig zijn in onze weeshuizen, gecontroleerd en waar nodig aangevuld. Zij heeft de staf uitleg gegeven over een eventuele reanimatie en wat ze moeten doen als een kind zich verslikt. Als geheugensteuntje heeft Tjitske van die mondelinge instructies een document gemaakt.

Ook heeft zij een documentje gemaakt welke medicatie je wanneer moet geven aan de kinderen. Dit heeft zij gedaan daar men nogal erg snel geneigd is voor allerlei kwaaltjes antibiotica te geven. Verder heeft zij uitleg gegeven hoe je een verstuikte enkel/pols moet zwachtelen.

In de paar dagen dat Tjitske daar was heeft zij buitengewoon nuttig werk gedaan. Gezien de geringe medische kennis aldaar zal ik volgend jaar, in overleg met Tjitske, trachten een verpleegkundige te vinden die bereid is een paar weken in onze weeshuizen te werken.

Zonnepanelen

Uit de studie van Marianne Gaultier (zie laatste nieuws van september 2017) is gebleken dat het installeren van zonnepanelen op dit moment niet rendabel is. Dit komt voornamelijk doordat (i) de stroomprijs in Birma zeer laag is en (ii) de gegarandeerde levensduur van de zonnepanelen die daar verkrijgbaar zijn ongeveer 50% korter is vergeleken met panelen uit de westerse landen. Verder is gebleken dat het dak van het meisjesweeshuis uitermate geschikt is om er ter zijner tijd zonnepanalen op te plaatsen.

Zodra de situatie op het gebied van energie in Birma zich zal wijzigen,  zullen de aanbevelingen uit deze studie worden gebruikt.

Kinderen met een High School diploma

Door het snel groeiende toerisme zijn er in de afgelopen jaren in het Inle Lake district (Birma) een groot aantal hotels gebouwd. De vraag naar hotelpersoneel is daardoor sterk gegroeid.

Onze kinderen die geslaagd zijn voor de High School kunnen nu heel makkelijk een baantje vinden in één van deze hotels. Zij kunnen daar een relatief hoog salaris verdienen. De keerzijde van deze positieve ontwikkeling is echter dat de animo om verder te studeren is afgenomen.

 

Simon Goede


September 2017.

 

Opvolging Sue

Het is onze weeshuisvader nog niet gelukt om een opvolger voor Sue te vinden. Nilar, die verantwoordelijk is voor het jongensweeshuis, neemt voorlopig haar taken waar, totdat er een definitieve opvolger is gevonden. Dit betekent dat zij nu verantwoordelijk is voor 44 meisjes en 30 jongens.

Vrijwilligers

In augustus j.l. heeft een Franse vrijwilligster Gauffre Alexia ruim een week in de weeshuizen gewerkt. Gauffre is een student aan een medische universiteit in Frankrijk. Zij heeft Engelse en Franse les gegeven en heeft ook een paar keer gekookt voor de kinderen.

In september j.l heeft een andere Franse vrijwilligster Marianne Gaultier, een pas afgestudeerde ingenieur,  tien dagen in onze weeshuizen gewerkt. Zij heeft onder andere  (i) technische gegevens verzameld  en bezoeken afgelegd bij leveranciers van zonnepanelen een en ander voor het maken van een voorproject “plaatsen zonnepanelen bij de weeshuizen” , (ii) batterijen geïnstalleerd ten behoeve van de noodverlichting en (iii) veiligheid gecontroleerd van de elektrische bekabeling.

Ad 1 :Zonnepanelen

In oktober a.s. zal Marianne een voorproject uitwerken waarin alle gegevens en uitgangspunten  zullen staan die wij nodig hebben om tot een beslissing te komen voor het installeren van zonnepanelen.

In dit voorproject zal onder andere worden vermeld:-

– hoeveel en welke zonnepanelen en bijbehorend  apparatuur wij ter zijner tijd moeten installeren

– waar deze zonnepanelen moeten worden geplaatst (jongens/meisjesweeshuis, theehuis)

– de elektriciteit (piek) verbruiken per uur en in totaal

– welke leveranciers er zijn

– de totale kosten van dit project

– bij welke kWh prijs het rendabel is om deze panelen aan te schaffen.

Teruglevering van stroom aan het openbare net is in Myanmar nog niet mogelijk.

Ad2: installeren batterijen

Gedurende het regenseizoen (april tot november) wordt de stroomleveranties door het openbarennet gemiddeld twee uur per dag onderbroken. Meestal gebeurt dit in de avonduren.  Door installatie van batterijen plus een omvormers kunnen de weeshuizen nu maximaal zes uren per dag de leslokalen en de slaakkamers van de kinderen voorzien van stroom in tijden dat de stroom uitvalt.  De batterijen worden opgeladen met stroom van het openbarennet.

In overleg met U Tet Tun is deze investering inmiddels uitgevoerd en het werkt ! De kosten hiervan bedragen slechts € 300,-. U kunt begrijpen dat de kinderen en de staf geweldig blij zijn met deze inventieve oplossing van Marianne.

Ad 3: Elektrische bekabeling

Na terugkomst in Frankrijk zal Marianne een rapport schrijven over de veiligheid van de elektrische bekabeling en stopcontacten en aanbevelingen geven hoe wij dit kunnen verbeteren.

Wij zijn Marianne zeer dankbaar voor wat zij allemaal in deze korte tijd voor de weeshuizen heeft gedaan. Met name het installeren van een “electricity emergency system”   heeft het zijn waarde al direct bewezen voor de weeshuizen.

 


Juni 2017

Bestuur

In onze voortgangsrapportage over 2016 hebben wij vermeld, dat door een ruis in de samenwerking van de bestuursleden,  alle bestuursleden in 2017 plaats zullen maken voor nieuwe bestuursleden. Dit is conform het advies van onze adviseur Maria Overmars.

Tot nu toe is het echter nog niet gelukt geschikte kandidaten te vinden om de verschillende vacatures in te vullen. U kunt er van overtuigd zijn dat wij in deze overgangsperiode “goed op de winkel” passen, dit wil zeggen dat wij de staf van de weeshuizen voorzien van adviezen en dat de betaling aan de weeshuisvader U Tet Tun van de salarissen en andere exploitatiekosten gewoon doorgaat.

Sue

Helaas heeft Sue, die verantwoordelijk was voor het meisjesweeshuis sinds 2005, per 1 juni ontslag genomen. Sue heeft ruim 12 jaar bij ons gewerkt en is van onschatbare waarde geweest voor de kinderen. Zij stond niet alleen dag en nacht klaar voor “haar” kinderen, maar gaf ook bijlessen en leidde honderden toeristen langs en door de gebouwen. Een aantal toeristen was zo onder de indruk van wat zij zagen en hoorden, dat ze later als vrijwilliger in de weeshuizen hebben gewerkt.

Voor onze weeshuizen is haar vertrek een zeer groot verlies. Wij zijn Sue zeer dankbaar voor wat zij allemaal voor de kinderen heeft gedaan. Voorlopig wordt haar taak waargenomen door zes meisjes van onze weeshuizen die hun High School diploma hebben gehaald.

Vrijwilligers

In september aanstaande zal Marianne Gaultier twee weken als vrijwilliger naar de weeshuizen gaan. Marianne heeft een opleiding Engineering gevolgd in Frankrijk en zal tezamen met onze weeshuisvader nagaan of het  plaatsen van zonnepanelen rendabel is. Voorts zal zij nagaan of de huidige elektriciteitsbekabeling wel voldoet aan de veiligheidseisen.

 

Simon Goede (demissionair penningmeester/secretaris stichting Care for Children).

 

 

 


 

 

Beste lezers,                                                                                                                 April, 2017

Graag stel ik u voor aan Dagmar Lap, een freelance fotografe.

Dagmar heeft afgelopen jaren in verschillende Aziatische landen mensen gefotografeerd. Zij is van plan dit jaar een fotoboek uit te geven met circa honderd foto’s van mensen die wonen en werken in Azië, waaronder Myanmar.

Van ieder verkocht boek zal € 1,- naar onze stichting gaan. Een geweldig initiatief dat uiteraard onze steun heeft.

U kunt alles te weten komen over dit unieke project door hier te klikken.

Van harte aanbevolen.

 

Vriendelijke groeten

 

Simon Goede